Työturvallisuus

Työturvallisuus on työpaikan oma-aloitteista turvallisuuden hallintaa. Toimintaa ohjaavat lait ja asetukset. Useilla yrityksillä työturvallisuusvaatimukset on asetettu korkeammalle tasolle mitä lainsäädäntö edellyttäisi.

Betoniteollisuus ry:n eräänä tehtävänä on edistää alansa työturvallisuutta. Tavoitteeksi on asetettu olla maailman turvallisin betoniteollisuus vuoteen 2015 mennessä. Keinoina tämän tavoitteen saavuttamiseen ovat mm. jokavuotinen työturvallisuuskilpailu, koulutusmateriaalin teko, työturvallisuuteen liittyvä tiedonvaihto alan yritysten välillä sekä työturvallisuuskoulutuksen järjestäminen. Näiltä nettisivuilta löydät vinkkejä ja materiaalia yrityksenne työturvallisuuden kehittämiseen.

Ohjeita ja julkaisuja

Tuoreen betonin turvallinen käyttö