Ladattavaa materiaalia

Safety Alertit

Betoniteollisuus ry :n Turvallisuuspäällikköryhmä julkaisee sattuneisiin tapaturmiin, läheltä piti -tilainteisiin ja havaittuihin vaaranpaikkoihin pohjautuvia Safety Alert -kortteja.

Korttien tarkoituksena on nostaa vaaranpaikkoja esille niin, että sattuneesta voidaan ottaa opiksi alalla myös laajemminkin.

Safety Alert -kortit on hyvä julkaista yritysten sisäisissä turvallisuustiedotteissa ja käydä läpi tehtaissa pidettävissä turvatuokioissa.

Uusista Safety Alert -korteista tiedotetaan Betoniteollisuuden jäsentiedotteessa.

Safety Alert 13 Seinäelementin kaatuminen kuormaa purettaessa

Safety Alert 12 Muottien kaatuminen fakissa

Safety Alert 11 Sähkötapaturma

Safety Alert 10 Sirkkelin puhdistaminen

Safety Alert 9 Vemon unohtuminen

Safety Alert 8 Elementin kaatuminen fakissa

Safety Alert 7 Nostokorvakkeen pettäminen

Safety Alert 6 Putoamistapaturma

Safety Alert 5 Putoamistapaturma

Safety Alert 4 Verkkonipun sinkoutuminen

Safety Alert 3 Sähköiskutapaturma

Safety Alert 2 Lekatapaturma

Safety Alert 1 Kaatumistapaturma

Safety Alert 13 Falling over of wall panel on truck platform

Safety Alert 12 Moulds falling over in a stacking rack

Safety Alert 11 Electrical accident

Safety Alert 10 Cleaning a circular saw

Safety Alert 9 Wall panel mounted without fixing anchor

Safety Alert 8 Falling of a precast wall panel in stacking rack

Safety Alert 7 Failure of lifting lug on concrete hopper

Safety Alert 6 Falling accident

Safety Alert 5 Falling accident

Safety Alert 4 Collapse of a net bundle

Safety Alert 3 Electric shock accident

Safety Alert 2 Accident with a sledgehammer

Safety Alert 1 Tripping injury


Betoniteollisuuden hyvät turvallisuuskäytännöt

Alla olevat tiedostot sisältävät Betoniteollisuuden työturvallisuuskilpailun yhteydessä tuotantolaitoksilta kerätyt yhteensä 353 hyvää turvallisuuskäytäntöä.

Hyvät turvallisuuskäytännöt soveltuvat sekä turvavarttien materiaaliksi sekä apuneuvoksi tehtaiden turvallisuustason kohottamisessa.

Hyvät turvallisuuskäytännöt 2019

 

01 Hyvät turvallisuuskäytännöt 2015 TEKNISET

02 Hyvät turvallisuuskäytännöt 2015 TIEDOTUS

03 Hyvät turvallisuuskäytännöt 2015 JOHTAMINEN JA TYÖHYVINVOINTI

 

01 Hyvät turvallisuuskäytännöt 2014 TYÖSKENTELY

02 Hyvät turvallisuuskäytännöt 2014 ERGONOMIA

03 Hyvät turvallisuuskäytännöt 2014 KONEET JA LAITTEET

04 Hyvät turvallisuuskäytännöt 2014 LIIKKUMISTURVALLISUUS

05 Hyvät turvallisuuskäytännöt 2014 JÄRJESTYS JA SIISTEYS

06 Hyvät turvallisuuskäytännöt 2014 HYLLYT JA SÄILYTYSVÄLINEET

07 Hyvät turvallisuuskäytännöt 2014 JÄTEHUOLTO

08 Hyvät turvallisuuskäytännöt 2014 MELU, VALAISTUS, LÄMPÖ

09 Hyvät turvallisuuskäytännöt 2014 HENGITYSILMA JA AINEET

10 Hyvät turvallisuuskäytännöt 2014 JOHTAMINEN JA TIEDONKULKU

11 Hyvät turvallisuuskäytännöt 2014 VARASTOINTI

12 Hyvät turvallisuuskäytännöt 2014 LABORATORIOT


Valmisbetonin turvallisuusohjeita

Pumppauslinjat minimikoot

Betonin pumppausohje

Betonin pumppauksen kultaiset säännöt – Rudus

Tuoreen betonin turvallinen käyttö

Muottityön turvallisuus


Turvavartit

Turvavartit ovat lyhyitä, betoniteollisuuden keskeimmistä työturvallisuuteen liittyvistä asioista tehtyjä powerpoint-koulutuspaketteja. Turvavartteja on tehty 13 kappaletta.  Lisäksi koulutuksen pitäjää varten on ohje.

Betoni-turvavartit Kouluttajan ohje

01 Turvavartti nostot ja välineet

02 Turvavartti Trukkiliikenne

03 Turvavartti Matalalta putoaminen

04 Turvavartti Silmäsuojaus

05 Turvavartti Käyttövoimasta erottaminen

06a Turvavartti Sirkkeli

06b Turvavartti Vannesaha

07 Turvavartti Kvartsipöly

08 Turvavartti Kuljettimen nielujen suojaus

09 Vaaratilanteista ilmoittaminen

10a Turvavartti Tulityöt Esimiehille

10b Turvavartti Tulityöt Työntekijöille

11 Turvavartti Sekoittimen puhdistus


Betonielementtien turvallinen asennus

Ontelolaatan asennus


 

Muuta materiaalia

Betoniteollisuuden Kvartsipölyohje

Betoniteollisuusohje: Riskienarvioinnin tarkistaminen syöpävaaralliset aineet

Alamiesohje

Alamiesohje: tiivistelmä


Linkkejä alan lainsäädäntöön

Työturvallisuuslaki

Valtioneuvoston asetus koneiden turvallisuudesta

Valtioneuvoston asetus työvälineiden turvallisesta käytöstä ja tarkastamisesta

Valtioneuvoston asetus rakennustyön turvallisuudesta