Työturvallisuus

Työturvallisuuden edistäminen rakennusalalla

Rudus Turvapuisto, kuva: Rakennusteollisuus RT

Rakennusala on onnistunut parantamaan turvallisuuttaan merkittävästi viime vuosina. Erityisesti vakavat tapaturmat ovat vähentyneet. Työturvallisuus vaatii tästä huolimatta jatkuvaa kehittämistä.

Tietoa työturvallisuudesta ja sen kehittämisestä >>