Itsetiivistyvä betoni mullisti työolot

Tuore betonimassa on hyvin emäksistä ja siksi sitä ei tule koskaan päästää kosketukseen paljaan ihon kanssa. Betonimassan käsittelyssä on käytettävä riittävästi suojaavia käsineitä, jalkineita ja muuta vaatetusta. Roiskeet silmiin voivat aiheuttaa vakavan silmävamman. Myös sellaiset märkään betoniin tahraantuneet suojavaatteet, jossa emäksinen kosteus pääsee ihokosketukseen, tulee vaihtaa pois viipymättä.

Rudus Turvapuisto, kuva: Rakennusteollisuus RT

Valmisbetonin toimittajalta on saatavissa betonin ominaisuuksia ja sen käyttöön liittyviä kysymyksiä käsittelevä käyttöturvallisuustiedote, jossa on määritelty betonimassan terveydelliset riskit.

Betonin ja betonituotteiden valmistus tehtaassa voi joissain tilanteissa aiheuttaa yli 85 dB melutason. Tällöin kuulosuojaimien käyttö on välttämätöntä.

Betoniteollisuudessa on otettu käyttöön koneita, jotka aiheuttavat aiempaa vähemmän melua. Esimerkiksi ontelolaattojen valukoneissa käytetään nykyään leikkaustiivistystä aiemman tärytiivistyksen sijaan alhaisemman melutason ja tuotteen paremman laadun vuoksi.

Betonia valettaessa se tiivistetään yleensä täryttimien avulla. Käsiin kohdistuvan tärinän haittavaikutuksia on vähennetty koneellisella tärytyksellä. Betoniteollisuudessa on otettu laajasti käyttöön itsetiivistyvä betoni, joka tiivistyy ja täyttää valumuotit ilman tärytystä. Sen myötä täryttämisestä aiheutuvat melu- ja tärinähaitatkin ovat jääneet tehdassaleista pois.

Betoniteollisuudessa on otettu käyttöön turvallisemmat ja ympäristöystävällisemmät kasviöljypohjaiset muotinirrotusaineet.