Korjausrakentaminen

Korjausrakentaminen

Betonirakenteen korjaushankkeen käynnistää yleensä rakenteen näkyvä vaurioituminen. Monissa tapauksissa betonirakenteiden korjaustarvetta tulisi selvittää kuntotutkimuksella jo tätä ennen, koska silloin on mahdollista hidastaa vaurioitumista erilaisilla suojaustoimenpiteillä.

Betonirakenteiden korjaamisessa on erotettava toisistaan korjausperiaatteet ja korjaustavat. Korjausperiaatteet määräytyvät sen mukaan, millä tavoin korjaus vaikuttaa rakenteen fysikaaliseen toimintaan tai toimivuuteen. Korjaustavat taas edustavat erilaisia käytännön toteutustapoja saada aikaan eri korjausperiaatteiden mukaisia vaikutuksia. Yhden korjausperiaatteen toteuttamiseksi voidaan tarvittaessa käyttää kahden tai useamman korjaustavan yhdistelmää.

Korjausperiaatteen valinta on useimmissa tapauksissa monitahoinen kysymys, johon vaikuttavat monet seikat. Nämä seikat voidaan luokitella seuraavasti (alajako on esimerkinomainen, ei täysin kattava):

Betonirakentamista ja betonirakenteiden korjaamista koskevat lukuisat määräykset, ohjeet ja standardit.

Ohjeet ja julkaisut