Ympäristörakentaminen

Hyvin suunniteltu ympäristö kestää monenlaisen toiminnan

Betoni on yksi ympäristö- maisemarakentamisen tärkeimmistä materiaaleista luonnonkiven, puun ja teräksen ja savitiilen ohella.

Betoni antaa vapautta ympäristön suunnitteluun. Ympäristörakentamisen materiaalina betoni tarjoaa laajoja mahdollisuuksia suunnitteluratkaisuihin erilaisissa käyttökohteissa. Materiaalin ominaisuuksia, kuten plastisuutta ja kestävyyttä voidaan hyödyntää niin uniikkien paikkaan suunniteltujen rakenteiden suunnittelussa kuin myös betonituotteiden suunnittelussa. Muotoilulla voidaan helposti vastata nykypäivän tarpeisiin ja vaatimuksiin. Materiaalin luotettavuus ja kestävyys, kestävät väribetonit ja pintakäsittelyt sekä standardoitujen tuotteiden laaja saatavuus puoltavat betonin käyttöä.

Kaupunkitilan päällysteet ja niihin liittyvät rakenteet ovat rakennetun ympäristön keskeisimpiä elementtejä, jotka kokoavat muut ympäristön osatekijät yhtenäiseksi kokonaisuudeksi. Suunnittelussa tulee ottaa huomioon kunkin alueen erityispiirteet ja muun rakennetun ympäristön luomat lähtökohdat. Betoniset rakenteet jakavat alueet toimintojen mukaisiin osa-alueisiin sekä toimivat tehokkaina tilan jäsentäjinä ja koristeaiheina. Päällysteet ja muurirakenteet vaikuttavat myös visuaalisesti ympäristökuvaan ja kaupunkitilaan. Etenkin toreilla ja aukioilla päällysteet viestivät ympäristön laadusta ja voivat vaikuttaa koko kaupungin imagoon, joten suunnitteluun täytyy sisällyttää myös esteettinen ja maisemakuvallinen suunnittelu.

Betonin käyttö on viime aikoina lisääntynyt monenlaisissa erikoiskäyttökohteissa, joita ovat muun muassa paikkaansa ja käyttötarkoitukseensa suunnitellut erikoisrakenteet, kuten esimerkiksi taitorakenteet ja taideteokset. Erikoiskäyttökohteita voivat olla myös raskaan ajoneuvoliikenteen alueet, suojatiet ja bussipysäkit, lentokenttien huoltoalueet, satamien, teollisuuden tms. varastoalueet ja rakenteet, hulevesien viivytys ja imeytysrakenteet sekä siltarakenteet.

Hinta vaikuttaa usein ratkaisevasti ympäristörakenteiden suunnitteluun ja materiaalivalintoihin. Betoni tarjoaa hyvin kilpailukykyisen vaihtoehdon, kun suunnittelussa otetaan huomioon kunkin kohteen vaatimukset ja tavoiteltu käyttöikä.

Betonipäällysteiden ja -rakenteiden suunnittelu edellyttää huolellista detaljisuunnittelua sekä erilaisten tuotteiden, materiaalien, värien ja pintakäsittelyjen hyvää tuntemusta.

Tarkempaa tietoa ympäristörakentamiseen löydät Rakentamisen puolella:

Ympäristörakentaminen