RAKENNUSTEOLLISUUS RT ry on rakennusteollisuuden etujärjestö. RT toimii talonrakennusteollisuuden, rakennustuoteteollisuuden, infran, pintatoimialojen ja LVI-teknisen urakoinnin toimialajärjestöjen keskusjärjestönä. Betoniteollisuus ry on Rakennustuoteteollisuus RTT ry:n jäsen. RT:n ja sen jäsenjärjestöjen esittely löytyy Rakennusteollisuus RT:n nettisivuilta.

rt.fi