Tiekartat

Tiekartat

Tiekarttojen tavoitteena on selvittää keinot päästöjen tehokkaaseen vähentämiseen rakennetussa ympäristössä. Rakennetun ympäristön osuus koko Suomen kasvihuonekaasupäästöistä on noin kolmannes. Siitä syystä siihen liittyvät toimet ovat välttämättömiä Suomen hiilineutraaliustavoitteen 2035 kannalta sekä hiilinegatiivisuuden nopeasti sen jälkeen.

Tiekarttojen valmistelu lisää myös toimialojen tietoisuutta päästövähennysten tarpeesta ja mahdollisuuksista. Tiekarttojen valmistelu toimialalähtöisesti auttaa varmistamaan, että tiekartat ovat sellaisia, jotka alan yritykset kokevat omikseen ja joihin ne voivat aidosti sitoutua.