Tietoa toiminnasta

Mikä on BETK?

BETK (betonielementtitoimitusketju) on Rakennusteollisuus RT:n luotsaama innovatiivinen rakennusalan yhteinen kehitysprojekti, jonka tavoitteena on betonielementtitoimitusketjun digitalisointi. Tämä rakennusalan yhteinen hanke tähtää rakennusalan prosessien tehostamiseen, toimitusketjun parempaan läpinäkyvyyteen ja kokonaisvaltaiseen parantamiseen hyödyntämällä moderneja digitalisaatiota tukevia ratkaisuja.

Betonielementtien tuotetiedon ja toimitusketjun digitalisointi rakentamisen teollistamiseksi

Betonielementtien suunnittelu, valmistus ja asennus ovat yksi haastavimmista rakennustuoteteollisuuden ja rakennusteollisuuden yhdistävistä toimitusketjuista. Suomalaisessa rakennustuotannossa betonielementit ovat yleisesti käytettyjä esivalmisteisia osia, joita suunnitellaan kohdekohtaisesti, tuotetaan teollisesti tilausohjautuvan tuotannon mukaan ja kuljetetaan valmistuksen jälkeen työmaalle asennettavaksi.

Valmistavan teollisuuden näkökulmasta betonielementtien toimitusketju edustaa tuotantologiikaltaan asiakasohjautuvaa tuotesuunnittelua (engl. Engineer-To-Order; ETO). Tuotantologiikkansa vuoksi betonielementtien toimitusketjut ovat lähtökohtaisesti pitkiä, koska elementin tilauksesta alkaa ensin suunnitteluvaihe, joka sisältää sekä elementtien suunnittelun, elementtien valmistuksen suunnittelun sekä rungon pystytyksen suunnittelun. Elementtitoimitusketjut ovat toteutukseltaan useamman osapuolen verkostoja, jotka yhdistävät rakennesuunnittelijan, pääurakoitsijan, elementtivalmistajan, kuljetusliikkeen sekä asennusliikkeen. Tuotteeseen, eli yksittäiseen elementtiin, liittyvää tietoa on siirrettävä osapuolten välillä paljon ennen kuin elementtiä on edes olemassa. ETO-valmistuslogiikan mukaisten tuotteiden valmistusprosesseissa merkittävimpänä haasteena on eri osapuolten prosessien (suunnittelun, valmistuksen ja asennuksen) integrointi, mikä edellyttää tehokasta yhteistyötä toimitusketjun osapuolten välillä.

 

Visiomme

BETK-kehityshankkeen visiona on luoda tehokas, yhtenäinen ja läpinäkyvä toimitusketju, joka hyödyntää moderneja digitaalisia ratkaisuja tiedonvaihdossa, tietosisällön hallinnassa sekä prosessien yhdenmukaistamisessa. Tämä kehitysprojekti pyrkii parantamaan elementtitoimitusketjun kaikkien osapuolten välistä yhteistyötä, vähentämään virheitä sekä tehostamaan toimintaa, seuraavien päätavoitteiden kautta:

  • Koneluettava tiedonvaihto
  • Vakioitu tietosisältö
  • Yhdenmukaiset menetelmät tiedon yksilöimisen, tunnistamisen ja jakamisen prosesseissa
  • Tuote- ja prosessitiedon saatavuus sekä rikastaminen toimitusketjussa

Projektin ensisijainen tavoite on edistää betonielementtitoimitusketjun siirtymistä manuaalisesta ja rakenteettomasta tiedonvaihdosta täysin rakenteelliseen ja koneluettavaan tiedonvaihtoon. Elementtitoimitusketjun ”teollistaminen/digitalisointi” edellyttää suunnittelun ja toimitusketjun tietosisältöjen vakiointia, sekä yhdenmukaisia ja yhteentoimivia menetelmiä tiedon yksilöimisen, tunnistamisen ja jakamisen prosesseissa. Kehityshankkeessa pyritään erityisesti edistämään toimitusketjun osapuolten pääsemistä käsiksi tarvittaviin tietoihin reaaliaikaisesti sekä rikastamaan toimitusketjussa välitettävää tietoa. Näin voidaan seurata esimerkiksi tuotannon etenemistä, toimitusten tilaa ja mahdollisia poikkeamia prosessissa.

Lähtökohtamme

Betonielementtien toimitusketjut muodostetaan ja puretaan projekti projektilta, jonka seurauksena yksittäisten yritysten on vaikea investoida digitalisaation hyödyntämiseen toimitusketjussa. Betonielementtitoimitusketjujen tiedonvälityskäytännöt sovitaan rakennushankkeiden alussa, ja ne perustuvat enemmän yksilöiden vakiintuneisiin toimintatapoihin kuin yritysten välisiin tiedonsiirtostandardeihin. Koska yritysten sisäinen sekä yritysten välinen tiedonsiirto on epästandardia ja rakenteetonta rakentamisen prosesseissa syntyvää ja jaettavaa tietoa ei voida hallita digitaalisessa muodossa, jolloin ihmisen on tulkittava, käsiteltävä ja välitettävä tietoa. Toimitusketjun hallinnan näkökulmasta tämä rakennusalan vakiintunut malli on tehoton ja vaikeasti hallittavissa, mikä ei osaltaan mahdollista betonielementtitoimitusketjun suorituskyvyn parantamista.

Tiekarttamme toimitusketjumme digitalisoimiseksi

BETK-kehityshankkeen painopisteet

Suunnittelun informaatiosisällön vakiointi
Betonielementteihin kohdistuva informaatiomallissa esitettävä informaatio on vakioidussa ja koneluettavassa muodossa.

Tuotteen & toimitusketjun osien yksilöinti & tunnistaminen tiedonkantajien kautta
Tuotteen sekä toimitusketjun osien fyysisen yksilöinnin minimitiedot kulkevat toimitusketjussa koneellisesti luettavien tiedon kantajien matkassa. Yksilöinnin ja tunnistamisen menetelmät noudattavat globaaleja GS1 standardeja.

Tuote- ja prosessitiedon vakiointi
Toimitusketjussa välitettävä tuotetieto (masterdata), tapahtumatieto (eventdata), sekä tilaustieto (transactional data) on vakioitu ja sovellusohjeet ovat julkisesti hyödynnettävissä.

Rajapinta (api) ja arkkitehtuuri
Esimerkin omainen rajapintakuvaus ja tietoarkkitehtuuri on julkisesti hyödynnettävissä.

BETK-kehityshankkeessa mukana:

Lisätietoja:


Janne Kihula

Janne Kihula

Jaospäällikkö, DI

elementit, betonielementit ja -rakenteet, betonivalmisosien standardisointi, elementtisuunnittelu.fi sivuston ylläpito

+358 40 514 6510

janne.kihula@rakennusteollisuus.fi


Teemu Alaluusua

Teemu Alaluusua

Con X Digi Technologies Oy, CEO

Rakennusteollisuus RT – Betonielementtitoimitusketjuhanke, projektipäällikkö & ohryn jäsen

+358 40 826 8533

teemu.alaluusua@condigi.fi