Paalut

PaalutBetonipaalu on ympäristöjalanjäljestään huolehtivan perustamistapa, sillä betoni on luja, pitkäikäinen, ympäristöystävällinen ja turvallinen materiaali, joka kestää hyvin maaperän rasituksia.

Betoninen  lyöntipaalu on yleensä paras ja edullisin perustamistapa, erityisesti savi- ja pehmeikköalueilla, kun kantava maakerros on syvällä. Betonipaaluilla saadaan rakennuksille varma ja kestävä perustus kohtuullisilla paalumäärillä.

Betonipaalut alkoivat varsinaisesti korvata puupaaluja toisen maailmansodan jälkeen, 1960-luvun lopulla siirryttiin yhä enemmän betonipaaluihin ja jonkin verran teräspaaluihin. Vanhimmissakaan betonipaalukohteissa ei ole havaittu, että betonipaalut olisivat aiheuttaneet ongelmia.

Sivun alalaidassa olevassa paalutuotelehdessä on esitetty suunnittelu- ja paalutusohjeita RT:n Betoniteollisuuden paalujaoksen jäsenyritysten valmistamille lyömällä asennettaville vakiopaaluille, joiden nimelliskoko on 250×250, 300×300 ja 350×350  mm2. Tuotelehti pohjautuu paalutusohjeeseen PO-2016. Paalujen suunnittelussa on huomioitu seuraavat ohjeet ja standardit:

  • Paalutusohje PO-2016 (RIL 254 – 2016)
  • SFS-EN 1992-1-1 Eurokoodi 2. Betonirakenteiden suunnittelu
  • SFS-EN 12794 Betonivalmisosat. Perustuspaalut
  • SFS-EN 12699 Pohjarakennustyöt.  Maata syrjäyttävät paalut
  • SFS-EN 13369 Betonivalmisosien yleiset säännöt

Paaluperustuksia koskevat ohjeet löytyvät Suomen Geoteknillisen yhdistyksen Paalutusohjeesta PO-2016, RIL 254 – 2016 (Suomen Rakennusinsinöörien liitto).

Standardeja voi tilata SFS:n verkkokaupasta, osoitteesta: https://sales.sfs.fi/

Teräsbetoniset lyöntipaalut merkitään CE-merkinnällä eurooppalaisen standardin SFS-EN 12794 mukaisesti.

 RT Betonipaalut Tuotelehti PO-2016

Teräsbetonipaalujen säilyvyyssuunnittelu

Teräsbetonipaalujen valmistajia

Ari Mantila

Jaospäällikkö (valmisbetoni, paalut, putket & kaivot), DI
GSM: 0400 – 201 507
Sähköposti: etunimi.sukunimi@rakennusteollisuus.fi