Betoniviemärit ja hulevesijärjestelmät

Betoniviemärien ja hulevesijärjestelmien suunnittelu

Viemärijärjestelmien suunnittelu on monitasoinen prosessi järjestelmän yleissuunnittelusta putkilinjojen detaljisuunnitteluun.

Viemärijärjestelmiä suunnitellaan käyttötarkoituksen mukaan yleensä joko viemäri- tai huleveden johtamiseen, näiden johtamista samassa ns. sekaviemärissä tulee välttää.

Betoniputkien ja -renkaiden valmistajilta saa tarkempia tietoja tuotteiden lujuusluokista, mitoista, kantavuuksista, peitesyvyyksistä, liittymäkulmista ja – mitoista, jne. Eri valmistajien tuotteissa on pieniä mittaeroja, joten tiedot tulisi tarkistaa valmistajakohtaisesti, lisätietoja löytyy myös valmistajien kotisivuilta.

Betoniputkien ja -kaivojen tuotesuunnittelu sekä valmistus perustuvat standardeihin:

Ympäristövaikutukset

Betoniviemäreiden CO2-päästöt ovat matalia verrattuna vaihtoehtoisiin ratkaisuihin, erityisesti kun otetaan huomioon pitkä käyttöikä, rakenteiden hyvä kantavuus sekä kaivuumaiden hyödyntäminen täyttötöissä. Betonin raaka-aineet ovat paikallisia, joten raaka-aineiden kuljetustenkin vaikutukset on minimoitu.

Tyypillisimmille betoniputkille ja – renkaille on laadittu varmennettu elinkaariarvio (LCA), jossa on esitetty mm. niiden CO2 -päästöt. GWP (Global Warming Potential) kattaa tuotteen CO2-päästöt ”kehdosta portille” eli elinkaaren moduulit A1-A3, sisältäen betonituotteen raaka-aineiden ja tiivisteiden, näiden kuljetusten sekä putken tai renkaan valmistuksen CO2 -päästöt. Valmiin tuotteen kuljetuksesta työmaalle aiheutuvat päästöt eivät sisälly GWP-arvoon.

Seuraavien tuotteiden varmennettu ympäristöseloste (LCA-raportti) on ladattavissa täältä:

Käyttöikä

Betoniputkiverkoston käyttöikään vaikuttavat monet eri tekijät, kuten kaivu- ja asentamistyön laatu, täyttötöiden toteutus, putkilinjan perustamisolosuhteet ja kuormitukset, putkessa johdettavan veden laatu, putkien tiivisteiden käyttöikä sekä betonin ja raudoitteiden kestävyys erilaisille kuormituksille, kemiallisille rasituksille ja jäätymis-sulamisrasituksille.

Tavoitteeksi asetettu 100 vuoden käyttöikä saavutetaan nykyisillä korkealuokkaisesta betonista valmistetuilla kiintotiivisteputkilla, mikäli putkessa johdettavassa jätevedessä olevat ainesosat eivät ylitä niille kunnallisten vesilaitosten asettamia raja-arvoja ja putkilinja on suunniteltu ja toteutettu asianmukaisesti.

Lisätietoa viemärisuunnitteluun: