Ympäristörakentaminen

Betoni antaa vapautta ympäristön suunnitteluun. Ympäristörakentamisen materiaalina betoni tarjoaa laajoja mahdollisuuksia suunnitteluratkaisuihin erilaisissa käyttökohteissa. Materiaalin ominaisuuksia, kuten plastisuutta ja kestävyyttä voidaan hyödyntää niin uniikkien paikkaan suunniteltujen rakenteiden suunnittelussa kuin myös betonituotteiden suunnittelussa. Muotoilulla voidaan helposti vastata nykypäivän tarpeisiin ja vaatimuksiin.

Ympäristörakentamisessa käytetään betonia laajasti kaikenkokoisissa käyttökohteissa. Betoni voidaan materiaalina jakaa kolmeen kategoriaan betonirakenteen valmistustavan perusteella:

  1. paikallavalubetoni
  2. betoniset valmisosat eli elementit
  3. tehdasvalmisteiset betonituotteet

Betoni materiaalina sopii hyvin ympäristö- ja infrarakenteisiin, koska se kestää kosteutta ja säärasitusta, mekaanista kulutusta sekä korkeita lämpötiloja. Betoni myös vaimentaa ääntä, tasaa lämpötilavaihteluja ja suojaa säteilyltä. Betonin koostumus määritellään aina tarkasti käyttökohteen mukaan. Materiaalin luotettavuus ja kestävyys, kestävät väribetonit ja pintakäsittelyt sekä standardoitujen tuotteiden laaja saatavuus puoltavat betonin käyttöä.

Betonikiviä ja -laattoja on valmistettu teollisesti noin 50 vuotta, muotteihin valettuja laattoja ja paikalla valettuja rakenteita jo huomattavasti tätä pidempään. Kehitys on ollut jatkuvaa, ja uutta kehitetään koko ajan. Työ on kuitenkin vasta alussa, sillä maisemabetonin mahdollisuuksia voidaan tulevaisuudessa hyödyntää vielä paljon nykyistä laajemmin. Tuoteperheitä voidaan laajentaa, kehittää uusia tuotteita erilaisiin tarpeisiin ja yhdistellä eri materiaaleja.

Ympäristörakenteiden tulee kestää aikaa ja vanhentua niin, että ne säilyttävät toimivuutensa ja ominaisuutensa muuttuvissa olosuhteissa. Pintamateriaaleja valittaessa on otettava huomioon myös niiden ominaisuuksien muutokset vuosittain vaihtelevissa ilmasto-olosuhteissa sekä pitkällä aikavälillä vanhenemisen ja kulumisen seurauksena. Hyvin suunnitellut betonirakenteet vanhenevat kauniisti, kun materiaalin ikääntymisprosessi huomioidaan jo suunnitteluvaiheessa.

Betonituotteiden elinkaari on pitkä, ja elinkaaren lopussa betonituotteet ja -rakenteet voidaan joko käyttää uudelleen tai murskata ja kierrättää eri tavoin. Suurin osa kierrätysbetonista käytetään tällä hetkellä pohjarakenteissa, mutta markkinoilta löytyy myös ympäristörakentamisen tuotteita, joissa betonia on kierrätetty uusioraaka-aineena korvaamaan neitseellisiä kiviaineksia.

Betonin käyttö on viime aikoina lisääntynyt monenlaisissa erikoiskäyttökohteissa, joita ovat muun muassa paikkaansa ja käyttötarkoitukseensa suunnitellut erikoisrakenteet, kuten esimerkiksi taitorakenteet ja taideteokset. Erikoiskäyttökohteita voivat olla myös raskaan ajoneuvoliikenteen alueet, suojatiet ja bussipysäkit, lentokenttien huoltoalueet, satamien, teollisuuden tms. varastoalueet ja rakenteet, hulevesien viivytys ja imeytysrakenteet sekä siltarakenteet.

Julkaisu

Lisätietoja:


Tiina Kaskiaro

Tiina Kaskiaro

Jaospäällikkö, DI

Ympäristörakentamisen tuotteet, harkot ja viestintä

+358 50 466 0297

tiina.kaskiaro@rakennusteollisuus.fi