Elementtirakentaminen

Suunnittelun, valmistuksen ja työmaatoimintojen ohjeistus on siirretty sivuille elementtisuunnittelu.fi. Käy tutustumassa. Sivuilta löytyy tietoa niin arkkitehdeille, rakennesuunnittelijoille, valmistajille ja rakennuttajille kuin myös työmaahenkilöstölle ja alan opetukseen.

Betonielementtikerrostalon rakentaminen -animaatio

Animaatio näyttää kuinka betonielementtikerrostalo rakentuu. Animaatio on tarkoitettu ensikädessä alan opiskelijoille ja lisäksi muille rakentamista vain vähän tunteville.

Lisätietoja:


Janne Kihula

Janne Kihula

Jaospäällikkö, DI

elementit, betonielementit ja -rakenteet, betonivalmisosien standardisointi, elementtisuunnittelu.fi sivuston ylläpito

+358 40 514 6510

janne.kihula@rakennusteollisuus.fi