Elementtirakentaminen

elementtirakentaminen_kangaSuunnittelun, valmistuksen ja työmaatoimintojen ohjeistus on siirretty sivuille elementtisuunnittelu.fi. Käy tutustumassa. Sivuilta löytyy tietoa niin arkkitehdeille, rakennesuunnittelijoille, valmistajille ja rakennuttajille kuin myös työmaahenkilöstölle ja alan opetukseen.