Elementtirakentaminen

elementtirakentaminen_kangaSuunnittelun, valmistuksen ja työmaatoimintojen ohjeistus on siirretty sivuille elementtisuunnittelu.fi. Käy tutustumassa. Sivuilta löytyy tietoa niin arkkitehdeille, rakennesuunnittelijoille, valmistajille ja rakennuttajille kuin myös työmaahenkilöstölle ja alan opetukseen.

Tuomo Haara

Jaospäällikkö, elementit, RI
GSM: 050-5987 853
Sähköposti: etunimi.sukunimi@rakennusteollisuus.fi