Ratkaisuksi vähähiilinen betoni

Kuva: Consolis Parma

Betonin hiilidioksidipäästöistä valtaosa, tyypillisesti 50…90 prosenttia on peräisin sen sideaineesta, portland-sementistä.

Vähähiilistä betonia voidaan valmistaa korvaamalla osa sementistä pienipäästöisillä seosaineilla. Tällaisia seosaineita ovat muun muassa lentotuhka, masuunikuona, kalkkikivijauhe ja silika. Seosaineita käyttämällä betonin hiilidioksidipäästöjä voidaan pienentää jopa 90 %.

Vähähiilisille betoneille on ominaista korkeampi loppulujuus, mutta hitaampi lujuudenkehitys, erityisesti viileissä olosuhteissa. Käytettäessä vähähiilisiä valmisbetoneita työmaalla tulee kiinnittää erityistä huomiota kovettumisolosuhteiden hallintaan esimerkiksi suojaamalla valut kylmältä tai lämmittämällä kovettuvaa betonia.

Vähähiilistä betonia valmistetaan käyttämällä vähähiilistä sideainetta

Vähähiilistä betonia on saatavilla myös elementteinä, jolloin tuotteen ominaisuudet eivät poikkea normaalista kuin hiilijalanjäljen osalta.

Tulevaisuuden ratkaisuja voivat olla ns. geopolymeerit eli betonin kaltaiset aineet, joissa ei ole sideaineena ollenkaan portland-sementtiä. Tällaisissa tuotteissa sideaineena voivat toimia joko sopivat luonnonmateriaalit kuten kaoliinisavi tai erilaiset teollisuuden sivuvirtamateriaalit. Sementittömistä geopolymeereistä ei ole kuitenkaan vielä kaupallisia sovelluksia.

Tulevaisuudessa siintää myös kokonaan päästötön portland-sementti. Eurooppalaisten sementinvalmistajien yhteistyönä on käynnissä eri puolilla Eurooppaa useita koe- ja pilot-laitoksia, joissa testataan päästöttömän sementin tuotantoa. Näissä käytetty tekniikka on vapautuvan hiilidioksidin talteenotto tai varastointi sopivaan mineraaliin.

Norjassa rakennetaan parhaillaan täyden mittakaavan hiilidioksidin talteenottolaitosta Oslon lähellä sijaitsevalle Norcemin sementtitehtaalle. Tarkoituksena on sijoittaa prosessista talteen otettu hiilidioksidi Pohjanmeren ehtyneisiin öljykenttiin.

Päästötön sementti avaa mahdollisuuden myös ilmakehän hiilidioksidipitoisuuden pienentämiseen. Päästöttömästäkin sementistä valmistetut betonirakenteet sitovat ilmasta hiilidioksidia karbonatisoitumalla, joten tulevaisuudessa betonirakentaminen torjuu ilmastonmuutosta.

Lue lisää betonirakenteiden hiilensidonnasta täältä >>