Energiansäästö

Betonirakenteet säästävät energiaa kevyempiin runkoratkaisuihin verrattuna, koska raskaat materiaalit kykenevät sitomaan lämpöenergiaa kevyitä materiaaleja paremmin.

Kuva: Jussi Tiainen

Lämmönvaraaminen parantaa rakennuksen energiatehokkuutta, koska niin voidaan hyödyntää ilmaisenergioita. Auringon, ihmisten ja erimerkiksi sähkölaitteiden lämmittäessä sisätiloja huonelämpötila ei pääse helposti nousemaan epämiellyttävän korkeaksi, koska ylimääräinen lämpö pystyy varautumaan betonirakenteisiin. Varastoitunut lämpö vapautuu yöaikaan vähentäen tilojen lämmittämisen tarvetta. Kevyessä rakennuksessa samantasoisen lämpöviihtyvyyden ylläpitäminen saattaisi edellyttää tilojen jäähdyttämistä päivisin ja lämmittämistä öisin.

Kivitalo on talvella lämmin ja kesällä vilpoisa

Rakenteiden lämmönvarauskykyä kutsutaan termiseksi massaksi. Mitä enemmän rakenteissa on termistä massaa, sitä tasaisemmat ovat huonelämpötilat ja sitä vähemmän tilojen jäähdyttämiseen ja lämmittämiseen kuluu energiaa.

Lisätietoa:

Tutkimus: Kesäajan huonelämpötilatarkastelu – Rakennusmateriaalien vaikutus ylilämmön hallintaan (Insinööritoimisto Vesitaito Oy, 2020)
https://kivifaktaa.fi/wp-content/uploads/2021/09/Kesaajan-huonelampotilatarkastelu-Betoniteollisuus-Ry.pdf

Thermal Mass Explained -julkaisu, jossa kerrotaan mistä termisessä massassa on kyse sekä miten ominaisuutta hyödynnetään ja mitataan.
https://kivifaktaa.fi/wp-content/uploads/2017/02/Thermal-Mass-Explained.pdf