Kierrätys

Betonijätettä syntyy Suomessa vuosittain n. 2,5 miljoonaa tonnia, josta kierrätetään yli 80 %. Suurin osa kierrätysbetonista käytetään korvaamaan neitseellistä kiviainesta maarakentamisessa mutta myös muunlaisia käyttötarkoituksia on monia; betonin elämän toinen vaihe voi olla esimerkiksi murskeena, uusiorunkoaineeena, kokonaan uudessa käyttötarkoituksessa, murrettuna tai leikattuna palana. Betonin hiilensidonnan kannalta kierrätys on oleellinen vaihe, koska murskaus tehostaa karbonatisaatiota huomattavasti.

Lue lisää betonin kierrätyksestä ja uudelleen käytöstä ”Kiertotalous”-sivulta >>.

Lue lisää betonin hiilensidonnasta ”CO2ncrete Solution”-projektin sivuilta >>.