Putket ja kaivot

putket-ja-kaivotVesi- ja viemärilinjastot ovat yhteiskunnalle pitkäaikaisia investointeja, joten betoni on niihin ihanteellinen materiaali hyvän kuormituksenkestonsa ja säilyvyytensä vuoksi, se kestää myös hyvin kulutusta. Betoni käy rumpumateriaaliksi järeisiinkin kohteisiin, suurien liikennekuormien alle. Betoniputkien kestävyydestä on todisteena pitkä kokemus niiden käytöstä, sillä yli sata vuotta vanhoja betoniputkistoja on edelleen yleisesti käytössä.

Tuotesortimentti on erittäin laaja ja mahdollistaa optimaaliset ratkaisut ja nykyaikaisilla tiivisteratkaisuilla saadaan erittäin tiiviitä linjastoja, jotka on myös helppo asentaa turvallisesti tätä varten kehitetyillä asennuslaitteilla. Asennusta helpottaa myös se, että betoniputket pysyvät hyvin paikoillaan niin täytöissä kuin vesinosteessakin ilman erillisiä ankkurointeja. Linjastoihin on helppo tehdä jälkiliittymiä ja kaivoissa on riittävästi huoltotilaa. Betoniputkien ja –kaivojen asennusten täytöissä on mahdollista käyttää paikalta saatuja kaivuumaita ja näin säästää materiaali- ja kuljetuskustannuksissa.

Betoniputket ja –kaivot valmistetaan Suomessa kotimaisista raaka-aineista, niiden kotimaisuusaste on yli 90 %. Tuotantolaitteet ovat nykyaikaisia, mikä tuottaa tasaista ja korkeaa laatua, joka varmistetaan tehokkaalla laadunvalvonnalla. Tästä osoituksena putket ja kaivot on merkittävä CE – merkillä. Suurissa putkissa ja kaivoissa on oma vaatimuksenmukaisuuden valvontamenettelynsä, koska niitä koskevia standardeja ei ole harmonisoitu.
Betoniputket ja -kaivot ovat pitkän käyttöikänsä vuoksi ympäristöystävällisiä tuotteita, jotka ovat myös täysin kierrätettävää materiaalia.

Järjestelmissä on myös erikoistuotteita pumppaamoihin, pienpuhdistamoihin ja tulvavesien viivästysratkaisuihin.

Ohessa on linkki Betoni-hakemistoon, josta löydät betoniputkien ja –kaivojen valmistajien yhteystiedot. Betoni-hakemisto

Betoniset viemäri- ja hulevesijärjestelmät / Suunnittelu ja toteutus – käsikirja

Betonisten viemärien ja hulevesijärjestelmien toteutuksen ja suunnittelun käsikirja on julkaistu ja se on ladattavissa täältä:
Betoniset viemäri ja hulevesijärjestelmät.

Kirja on tarkoitettu infra-alan ammattilaisille, rakennuttajille, urakoitsijoille, suunnittelijoille ja valmistajille. Se soveltuu myös opetukseen ja alan opettajia kannustetaan ottamaan julkaisu oppimateriaaliksi syventäville kursseille sekä täydennyskoulutukseen. Myös satunnaisesti betoniviemäreitä rakentavat voivat kirjan avulla päivittää tietojaan.

Käsikirjassa käsitellään viemäri- ja hulevesihankkeiden suunnittelua, rakentamista  sekä kunnossapitoa ja se kattaa erityyppisiä kohteita, kuten

Tämä julkaisu korvaa aiemman Betoniviemärit 2003 – käsikirjan.

Ari Mantila

Jaospäällikkö (valmisbetoni, paalut, putket & kaivot), DI
GSM: 0400 – 201 507
Sähköposti: etunimi.sukunimi@rakennusteollisuus.fi