Käyttöikä ja muuntojoustavuus

Kivitalo on jo käsitteenä kestävyyden symboli. Kivimateriaalien kuten betonin tiedetään kestävän aikaa, usein sukupolvelta toiselle.

Kuva: Arkkitehdit MV Oy

Aiemmin betonirakenteet suunniteltiin käyttöiän suhteen ”näppituntumalta”. Siitä huolimatta esimerkiksi valtaosa lähiöaikakauden osin huonolaatuisiksi todetuista betonijulkisivuista tulee saavuttamaan reilusti yli 50 vuoden käyttöiän.

Nykyään betonirakenteiden pitkän käyttöiän takeena on by65:n mukainen käyttöikäsuunnittelu, jonka avulla betonirakenteiden käyttöikä voidaan määrittää halutun pituiseksi, esimerkiksi 50, 100 ja 200 vuodeksi. Betonirakenteiden käyttöikäsuunnittelu on otettu käyttöön vuonna 2004 ja sitä sovelletaan kaikessa betonirakentamisessa.

Kivitalo kestää isovanhemmilta lapsenlapsille

Käyttöiän toteutumisen suhteen on huomattava, että esimerkiksi 50 vuoden käyttöiälle suunniteltavan rakennuksen toteutuva tekninen käyttöikä tulee olemaan paljon tuota suunnittelukäyttöikää pidempi. Näin on siksi, että suunniteltu käyttöikä voidaan taata riittävän suurella varmuudella, käytännössä 95 prosentin todennäköisyydellä. Siksi keskimääräisen 50 vuoden käyttöiälle suunnitellun rakennuksen tai rakenteen toteutuva käyttöikä tulee olemaan kolminkertainen eli noin 150 vuotta.

Teknisen käyttöiän lisäksi betonirakenteiden pitkää elinkaarta tukee hyvä muuntojoustavuus. Tämä tarkoittaa sitä, että olemassa oleviin betonirakenteisiin on monia muita materiaaleja helpompaa tehdä uuden käytön edellyttämiä muutoksia, kuten aukotuksia seiniin tai välipohjiin, tai rakennevahvistuksia lisääntyneiden kuormien tapauksessa.

Lukuisat viime vuosikymmeninä toteutetut käyttötarkoituksen muutoskohteet ovat osoittaneet, että betonirakenteista runkoa ei tarvitse useinkaan purkaa, vaan se saadaan muokattua uusiin käyttötarkoituksiin. Tästä on monesti merkittävää etua muun muassa kaupunkikuvallisesta näkökulmasta sekä luonnonvarojen säästeliään käytön ja rakennuksen hiilijalanjäljen kannalta.