RT® Betonipaalujen® hiilijalanjälki

Lyötävät teräsbetonipaalut ovat hiilijalanjäljeltään edullisin perustamistapa heikosti kantavilla maapohjilla pelkästään rakentamisaikaistenkin CO2-päästöjen kannalta, lisäksi niiden pitkä suunniteltu käyttöikä alentaa myös rakennuksen koko elinkaaren hiilijalanjälkeä.

RT-Betonipaalujen® vakiotuotteille on laadittu varmennettu elinkaariarvio (LCA), jossa on esitetty mm. niiden CO2 -päästöt. GWP (Global Warming Potential) kattaa paalun CO2-päästöt ”kehdosta portille” eli elinkaaren moduulit A1-A3, sisältäen paalun raaka-aineiden ja teräsosien, näiden kuljetusten sekä paalun valmistuksen CO2 -päästöt. Paalutuotteen kuljetuksesta työmaalle aiheutuvat päästöt eivät sisälly GWP-arvoon.

RT-Betonipaalujen® CO2 -päästöarvot GWPTOTAL:
– RTB-250-16: GWP = 26,3 kg CO2 eq / paalu-jm
– RTB-300-16: GWP = 36,6 kg CO2 eq / paalu-jm
– RTC-350-16: GWP = 52,1 kg CO2 eq / paalu-jm

Erikoispaalujen CO2-päästöt vaihtelevat tapauskohtaisesti, tässä muutamia esimerkkejä:
– Paalun RTB-300-SR GWP = 37 kg CO2 eq / paalu-jm
– Paalun RTB-300-E GWP = 41–43 kg CO2 eq / paalu-jm
– Paalun RTC-300-16 GWP = 39–41 kg CO2 eq / paalu-jm

RT®-betonipaalutuotteita valmistava paalutehdasverkosto kattaa hyvin koko maan ja näin
myös tuotteiden kuljetuksista aiheutuvat CO2-päästöt voidaan minimoida.

Kuvassa on esitetty erityyppisten lyöntipaalujen CO2-päästöjä, joihin sisältyy raaka-aineiden ja niiden kuljetusten sekä paalunvalmistuksen aiheuttamat CO2-päästöt (GWPTOTAL) paalumetriä kohti.
Tässä kuvassa esitetään paalujen päästöt suhteessa niiden kantavuuteen eli paalumetriä ja kilonewtonia kohti, tällöin tuotteiden väliset kantavuuserot eivät vaikuta vertailuun

RT-Betonipaalujen® varmennettu ympäristöseloste (LCA-raportti) on ladattavissa täältä

Lähteet:

  1. Teräsbetoninen lyöntipaalu, Verifioitu elinkaariarvio (LCA), Vahanen Environment Oy, 30.4.2021
  2. SSAB, Steel piles EPD (S-P-02243, version 1.0), Ecobio Oy, 2020