Ohjeita RT Betonipaalujen® säilyvyyssuunnitteluun

Betonirakenteiden säilyvyys- ja käyttöikäsuunnittelulla tarkoitetaan rakenteiden kestävyyden suunnittelua säilyvyyden osalta. Koska maassa olevien vanhojen paalujen kunnostaminen on mahdotonta muuten kuin korvaamalla ne uusilla paaluilla, ne suunnitellaan vähintään 100 vuoden käyttöiälle.

Säilyvyyssuunnittelun lähtötietoina tarvitaan materiaali- ja rakennetietojen lisäksi tietoa maaperän ympäristöolosuhteista (rasitusluokat) sekä ajanjakson pituus, jonka rakenteen edellytetään kestävän (suunniteltu käyttöikä).

Rasitusluokat

Betonirakenteiden säilyvyyssuunnittelussa käytettävät rasitusluokat kuvaavat millaisiin ympäristöolosuhteisiin (rasituksiin) betonirakenne joutuu käyttöikänsä aikana.

Teräsbetonipaaluista on jopa yli sadan vuoden käyttökokemuksia ja ne ovat osoittaneet säilyvänsä maaperässä erittäin hyvin. Paalujen korkealujuuksinen betoni karbonatisoituu hyvin hitaasti suojaten paalun raudoitusta korroosiolta, myös maaperä suojaa betonia ilman hiilidioksidin vaikutukselta.

Mikäli paalua ympäröivästä maaperästä tai pohjavedestä aiheutuu paalulle poikkeuksellista kemiallista rasitusta, kuten esimerkiksi betonia rasittavaa sulfaattirasitusta happamissa sulfiittisavimaissa tai teräskorroosioriskiä pohjaveden korkean kloridipitoisuuden vuoksi, tulee riittävän käyttöiän varmistamiseksi RT Betonipaalutyyppi® valita kyseisen ympäristörasituksen mukaiseksi.

RT Betonipaalujen® vakiopaalutuotteiden suunnittelukäyttöikä on 100 vuotta ja rasitusluokka XC2, joka kattaa betonin karbonatisoitumisen aiheuttaman teräskorroosioriskin normaaleissa olosuhteissa.

Ohjeita paaluperustusten säilyvyyssuunnitteluun

Ohjeita RT Betonipaalujen® säilyvyyssuunnitteluun esitetty julkaisussa Tuotelehti PO-2016 mukaiseen paalutustyöhön, jossa on esitetty myös eri RT Betonipaalutuotteiden® soveltuvuudet erilaisiin rasitusluokkiin. Tuotelehti (pdf) on ladattavissa täältä.

Lisätietoa RT Betonipaalujen® säilyvyyssuunnittelusta löytyy koosteesta Paaluinfo 2/2016 & 1/2019 (pdf), joka on ladattavissa täältä.

Lisätietoja:


Ari Mantila

Ari Mantila

Jaospäällikkö, DI

valmisbetoni, paalut, putket ja kaivot sekä betonistandardit

+358 400 201 507

ari.mantila@rakennusteollisuus.fi