Korkealujuusbetonin käyttömahdollisuuksia ja etuja paikallavalurakenteissa

Diplomityö Aalto-yliopistossa – Korkealujuusbetonin käyttömahdollisuuksia ja etuja paikallavalurakenteissa

Korkealujuuksinen betoni on betonia, jonka puristuslujuus on tavanomaista betonia korkeampi. Korkealujuusbetoniksi luokitellaan betoniluokat C55/65:stä ylöspäin. Työn tavoitteena oli
arvioida korkealujuusbetonin käyttömahdollisuuksia kartoittaen käyttökohteita, joissa voitaisiin hyödyntää korkealujuusbetonin edut parhaiten.

Korkealujuusbetonin käyttömahdollisuuksia ja etuja paikallavalurakenteissa -diplomityö Betoni-lehdessä

Valmistumisvuosi: 2019

Sijainti

02150 Espoo