Teräsbetonipalkit

Tämä elinkaariarvio edustaa suomalaista raudoitettua palkkielementtiä. Poikkileikkausmitat ovat muunneltavissa projektikohtaisesti. Laskenta on tehty palkkikoolle 680*380 mm. Arvot voidaan muuntaa ilmoitettua yksikköä jm kohden muille palkkiko’oille (480*380, 580*480 ja 780*480 mm) käyttämällä muunnoskerrointaulukkoa.

Lataa tästä LCA-raportti =>