Ympäristöbetonituotteet

Päästölaskentaa voidaan tehdä tuotekohtaisten keskiarvotietojen tai tarkempien yrityskohtaisten tuotteiden hiilijalanjälkitietojen pohjalta. Keskimääräiset (geneeriset) ympäristöbetonituotteiden elinkaariarviot nojaavat Betoniteollisuus ry:n jäsenyrityksiltä vuoden 2019 tuotannosta kerättyyn lähdeaineistoon ja sen pohjalta tehtyyn, kolmannen osapuolen varmentamaan, laskentatyöhön.

Tuoteryhmä sisältää betonikivet ja –laatat sekä muuri- ja reunakivet. Oheisia geneerisiä päästötietoja voi hyödyntää hiililaskennan lähtötietoina, kun lopullisia tuotevalintoja ei ole vielä tiedossa.