Uutiset | 28.3.2019

Betoniteollisuuden työturvallisuuskilpailun sarjavoittajat selvillä

Betoniteollisuuden jo yhdettätoista kertaa järjestetyn työturvallisuuskilpailun sarjakohtaiset tulokset on julkaistu. Kilpailun sarjavoittajat valitaan tehtailla tehtävien auditointien ja tehtaan turvallisuutta kuvaavien tunnuslukujen perusteella.

Elementtisarjan parhaaksi tehtaaksi ylsi Parma Oy:n Kotkan tehdas. Betonituote-sarjassa parhaille pisteille pääsi Rudus Oy:n Nurmijärven betonituotetehdas. Valmisbetonisarjassa ete-vimmäksi todettiin Rudus Oy:n Tuupakan valmisbetonitehdas.

Betonituote- ja valmisbetonisarjoissa sarjavoittajat erottuivat joukosta vetäen selkeän, usean pisteen kaulan seuraavaksi tulleisiin kilpakumppaneihinsa. Elementtisarjassa sarjakärki oli tasainen. 13 kärkitehdasta mahtuivat yhtä monen pisteen sisään. Huomionarvoista on, että Consolis-ryhmän tehtaat (Parma Oy ja Rajaville Oy) onnistuivat nappaamaan peräti 11 kappaletta noista 13:sta kärkisijasta. Tuohon rintamaan kykenivät lyömään kiilaa ainoastaan Lujabetonin Siilinjärven maatalouselementtitehdas 5. sijallaan ja Joutsenon elementin tehdas 6. sijallaan.

Turvallisuustasoaan sarjoittain eniten onnistuivat parantamaan Joutsenon Elementti Oy ele-menttitehdas, Parma Rail Oy Ab:n Forssan ratapölkkytehdas ja Mikrobetoni Oy:n Lahden val-misbetonitehdas.

Kokonaiskilpailun voittajan valitsee sarjavoittajien keskuudesta kolmijäseninen tuomaristo. Kokonaiskilpailun voittaja julkistetaan Betoniteollisuuden Kesäseminaarissa Tampereella per-jantaina 23.8.2019 klo 13 alkaen.

Taustatietoa Betoniteollisuuden työturvallisuuskilpailusta

Betoniteollisuuden valtakunnallinen työturvallisuuskilpailu on järjestetty vuosittain vuodesta 2009 alkaen. Kilpailu käytiin yhteensä 56 tuotantolaitoksen kesken kolmessa eri sarjassa: elementtitehtaat (41 tehdasta), valmisbetonitehtaat (6 tehdasta) ja betonituotetehtaat (9 teh-dasta).

Kilpailussa kukin tehdas pisteytettiin Elmeri+-järjestelmän mukaisen turvallisuusmittauksen, tehtaan turvallisuusjohtamisen tason, tapaturmataajuuden ja sairauspoissaolojen perusteella. Tuotantolaitosten turvallisuustason auditoinnin ja mittaukset toteutti Tapaturva Oy Juha Merjaman johdolla. Kolmihenkinen tuomaristo valitsee kokonaiskilpailun voittajan sarjavoittajien joukosta tehdaskäyntien ja tehtaan henkilökunnan haastattelujen pohjalta.

Kilpailun tuomariston muodostavat puheenjohtaja Matti Harjuniemi Rakennusliitosta, ylitarkastaja Keijo Päivärinta Etelä-Suomen Aluehallintovirastosta ja toimitusjohtaja Jussi Mattila Betoniteollisuus ry:stä.

Työturvallisuuskilpailun tavoitteena on ollut yritysten työturvallisuustyön motivaation kohot-taminen, hyväksi todettujen turvallisuuskäytäntöjen levittäminen ja yritysten turvallisuudesta vastaavien henkilöiden kannustaminen. Kilpailu liittyy oleellisena osana RT:n ”Nolla tapaturmaa 2020” -tavoitteeseen.

Tiedote – Betoniteollisuuden työturvallisuuskilpailun sarjavoittajat

Lisätietoja:

Jussi Mattila Juha Merjama
Toimitusjohtaja Toimitusjohtaja
Betoniteollisuus ry Tapaturva Oy
Puh. 0400 637 224 Puh. 040 752 5247