Uutiset | 30.11.2021

Betonijulkisivu – Arkkitehtuuripalkinto 2021 voittaja julkistettu

Betonijulkisivu – Arkkitehtuuripalkinto 2021 voittaja julkistettu
Scandic Grand Central Helsinki. Kuva: Marc Goodwin

Scandic Grand Central Helsinki

– Arkkitehtitoimisto Futudesign Oy

Vuoden 2021 Betonijulkisivu -arkkitehtuuripalkinnon on voittanut Arkkitehtitoimisto Futudesign Oy kohteellaan Scandic Grand Central Helsinki.

Onnistuneimmillaan uusi rakentaminen on vanhassa arvoympäristössä usein silloin, kun ajalliset kerrostumat ovat sopusoinnussa keskenään, kuitenkin toisistaan selvästi erottuen. Scandic-hotellin laajennusosa onnistuu tässä esimerkillisesti: se sopeutuu hienosti arvokkaaseen Arkkitehti Eliel Saarisen suunnittelemaan Helsingin päärautatieasemaan. Uudisrakennus liittyy vanhaan rakennukseen saumattomasti, mutta on eleettömällä detaljoinnillaan rehellisesti tämän päivän arkkitehtuuria.

Tässä tapauksessa erityisesti puhdasvalubetonin käyttö ympäristöstä poikkeavana materiaalina luo riittävän etäännyttävän ja mielenkiintoisen kontrastin suhteessa vanhaan. Elementtien värimaailma puolestaan myötäilee olevia rakennuksia. Julkisivun väribetoni on tarkoin sovitettu ympäröivien rappauspintojen sävyyn. Samoin sokkeleiden punertavat kuorielementit jatkavat vanhan rakennuksen punaisesta graniitista tehtyä sokkelia uudella tavalla toteutettuna. Vanhaa graniittia muistuttavaan, hieman karheaan ja himmeään lopputulokseen päästiin, kun elementin pinta tehtiin pesubetonipintana, joka karkeasti hiottiin yli, jolloin kiviaineksen särmät hioutuivat tasaiseksi.

Julkisivun staattinen ja symmetrinen aukotus on klassiseen ympäristöönsä sopiva. Nykyarkkitehtuurissa paljon, ja usein perusteetta käytetyt muodikkaat kaarevat ikkunat toimivat tässä historiallisessa kontekstissa pohjakerrosta artikuloivana eleenä erittäin luontevasti. Ikkunalasi ja betonin ulkopinta on sovitettu taitavan pelkistetysti lähes samaan pintaan, jolloin on vältytty turhan monimutkaiselta detaljoinnilta, ja saavutettu poikkeuksellisen kevyt ja ilmava yleisilme kivijulkisivussa.

Pohjoisjulkisivun betonielementtijulkisivua on elävöitetty sisään vedetyin raidoin samoin kuin vanhan osan päädyssä. Elementtien asennus on tehty tarkasti, sillä uritus ei antaisi anteeksi pientäkään mittaheittoa. Raidoitus harvenee julkisivun yläosaa kohden ja jäsentää näin julkisivupintaa. Ornamentit tuovat julkisivuun pienempää mittakaavaa, ja elementtien pystysaumat on onnistuneesti sulautettu osaksi raitaornamentiikkaa. Kiiltäväksi hiottu uritettu pinta elää kiinnostavasti päivän kierron mukaan.

Suunnittelu tapahtui kiinteässä yhteistyössä betonielementtien valmistajan (Consolis Parma) kanssa malleja hyväksikäyttäen. Betoniviidakko Oy:n taiteilija Topi Äikäs osallistui 3D-muottitekniikan suunnitteluun. Tietomallinnus auttoi myös tuotantoa ja asennusta. Perinteisen tuotantolinjan sijaan elementit valmistettiin pitkälti käsityönä. Julkisivuissa on muun muassa kaarevia ikkuna-aukkoja ja erikoispintoja. Muottityöt olivat vaativia, ja pinnoissa oli paljon hiontatyötä, joka oli tehtävä käsin. Väri toteutettiin valkosementillä ja keltaisella sekä punaisella kiviaineksella, ilman betonimassaan lisättyjä pigmenttejä. Sisäpihan kaareva osa on toteutettu myös elementtirakenteisena, mutta on pinnaltaan rapattu.

Palkittavat:
Arkkitehtisuunnittelu: Arkkitehtitoimisto Futudesign Oy / Aleksi Niemeläinen
Rakennuttaja: Exilion Asemahotellit Ky / Jussi Ojamo
Reliefipinnat Betoniviidakko Oy / Topi Äikäs
Elementtitoimittaja: Consolis Parma (Parma Oy) / Satu Parikka

Kohteen lehdistökuvat >>

Lehdistötiedote: Vuoden 2021 Betonijulkisivu -arkkitehtuuripalkinto (pdf)

 

 

Kunniamaininta:

Kaarlo Sarkian Katu -asunnot

– Playa Arkkitehdit Oy

Kuva: Tuomas Uusheimo

Vuoden 2021 Betonijulkisivu -arkkitehtuuripalkinnossa kunniamaininnan on saanut Playa Arkkitehdit Oy kohteellaan Kaarlo Sarkian katu asunnot.

Espoon Vermonniityn alueella sijaitsevalle, kahden massiivisen pysäköintitalon väliin sijoittuvalle asuinrakennukselle oli tarvetta antaa selkeästi erottuva ja asuinympäristön laatua kohottava ilme. Vahva identiteetti on pitkälti kiinnostavan betonijulkisivun ansiota: sen konstailematon aukotus sekä yksiaineisuus ja – värisyys poikkeaa vahvasti suomalaisen valtavirran asuntoarkkitehtuurin visuaalista hälyä usein suosivista elkeistä. Kohteessa on hyödynnetty levollisen varmalla otteella teollisen elementtirakentamisen toiston ja systemaattisuuden lähtökohtia. Niistä on jalostettu vähin mutta harkituin keinoin kestävää arvokkuutta asumisen arkeen.

Rakennuksen selkäpuolen ikkunat on sidottu yhteen käyttäen nauhaefektiä, joka syntyy kahden pinnaltaan erilaisen ulkokuorielementin sommitelmasta. 60-70- luvulta tuttu teema korostaa rakennuksen vaakalinjoja. Se tuntuu kuitenkin uudenlaisella, perusharmaasta poikkeavalla väri- ja pintastruktuuripaletilla toteutettuna pitkästä aikaa raikkaalta. Julkisivujen vahva ja tunnistettava punertava sävy aikaansaatiin harmaaseen sementtiin ja peruskiviainekseen lisätyllä punaisella pigmentillä. Myös metalliosissa käytetty tunnusväri tekee rakennuksesta selkeän ja yksiaineisen oloisen. Sandwich-elementtien saumat on sovitettu luontevaksi, jopa olennaiseksi osaksi ulkoarkkitehtuuria sijoittamalla niitä ikkuna-aukkojen pieliin sekä reliefipinnan ja sileän pinnan rajakohtiin.

Pihan puolella dominoivat tilavat, etelä-länsi ilmansuuntaan avautuvat parvekkeet, jotka muodostavat julkisivuihin miellyttävän suurpiirteisen rytmin – yhdessä asunnossa on yli kymmenen metriä pitkä parvekekin. Turhia pellityksiä on vältetty taitavalla detaljoinnilla. Betoni saa myös vastaparikseen harkitun aineettoman kontrastin alumiinilevyin verhoilluissa porttikäytävissä.

Kuvanveistäjä Pertti Kukkonen osallistui muotobetonielementtien suunnitteluun. Reliefimäinen elementti näyttää orgaaniselta ja elävältä, vaikka syvyyseroa kuviossa on vain 10 mm. Miniatyyrimaastoa muistuttava rustiikkipinta elää kiinnostavasti valoisuuden vaihtelun myötä, muodostaen harkitun kontrastin sileiden muottibetonipintojen kanssa. Finn-Form Oy toteutti taiteilijan valmistaman styrox- mallin pohjalta elementtivaluissa käytetyn dyynimäisen muottimatriisin. Elementin kolmiulotteisissa osissa on käytetty Finnsementin Minicote-pintahidastinainetta, jolla aikaansaatu rouhea pintakuvio tuo esille uusia esteettisiä mahdollisuuksia usein kyseenalaistetun pesubetonin käyttöön.

Kohde on hyvä esimerkki siitä, miten luovalla suunnittelulla on saatu toteutettua tiukoissa kustannusraameissa toteutuva valtion tukema vuokra-asuminen näin korkeatasoisesti. Samalla talo on omiaan päivittämään suhtautumistamme kustannustehokkaan betonielementtirakentamisen esteettisiin mahdollisuuksiin: tämä rakennus suorastaan juhlii arkkitehtuurillaan rakennustapaansa.

Palkittavat:
Arkkitehtisuunnittelu: Playa Arkkitehdit Oy / Tuukka Vuori
Rakennuttaja: A-Kruunu Oy / Jouni Isomöttönen
Reliefipinnat Betonipallas Oy / Pertti Kukkonen
Elementtitoimittaja: SV-Element Oy / Simo Vanninen

Kohteen lehdistökuvat >>

Lehdistötiedote: Vuoden 2021 Betonijulkisivu-arkkitehtuuripalkinto (pdf)

Kilpailussa mukana olleet kohteet ja arkkitehtitoimistot:

  • Kolkekannaksentie 1, Espoo / Arkkitehtitoimisto Pauliina ja Juha Kronlöf
  • Portus, Helsinki / Arkkitehtiryhmä A6
  • Scandic Grand Central Helsinki / Arkkitehtitoimisto Futudesign Oy
  • Matinkylän jäähalli, Espoo / arkMILL
  • KOy Infracity, Turku / Sigge Arkkitehdit Oy
  • Matinkylän Tynnyripuiston keskuskortteli, Espoo / Gullichsen-Vormala Arkkitehdit ky
  • As Oy Jousenpuisto, Espoo / Arkkitehtiryhmä A6
  • Kaarlo Sarkian Katu asunnot, Espoo / Playa arkkitehdit Oy

Betoniteollisuus ry:n seitsemännen kerran järjestämän arkkitehtuuripalkintokilpailun tarkoituksena on tuoda esiin toteutettuja onnistuneita betonijulkisivukohteita ja niiden suunnittelijoita. Kilpailu järjestetään joka toinen vuosi. Kilpailussa palkitaan voittanut julkisivun suunnitellut arkkitehtuuritoimisto 5.000,- eurolla.

Palkinnon tärkeimpinä arvosteluperusteina ovat julkisivun arkkitehtoninen kokonaisuus, yksityiskohtien suunnittelu, betonin ominaisuuksien laadukas hyödyntäminen, uuden kehittäminen ja kohteen soveltuminen ympäristöön.

Betonijulkisivu arkkitehtuuripalkinto 2021 -kilpailun tuomariston puheenjohtajana toimi arkkitehti Ville Hara ja jäseninä arkkitehti SAFA Sami Vikström sekä arkkitehti SAFA, päätoimittaja Maritta Koivisto. Tuomariston sihteerinä toimi DI, jaospäällikkö Janne Kihula Betoniteollisuus ry:stä.

Lisätietoja:


Janne Kihula

Janne Kihula

Jaospäällikkö, DI

elementit, betonielementit ja -rakenteet, betonivalmisosien standardisointi, elementtisuunnittelu.fi sivuston ylläpito

+358 40 514 6510

janne.kihula@rakennusteollisuus.fi