Uutiset | 8.2.2022

Kohti kokemuksellisempaa rakennettua ympäristöä – Taide rakentamisessa -webinaari 17.03.2022 klo 9.00 – 11.30

Kohti kokemuksellisempaa rakennettua ympäristöä – Taide rakentamisessa -webinaari 17.03.2022 klo 9.00 – 11.30

Tervetuloa osallistumaan Kohti kokemuksellisempaa rakennettua ympäristöä – Taide rakentamisessa -webinaariin 17.03.2022 klo 9.00 – 11.30

Taide voi kytkeytyä rakennettuun ympäristöön eri tavoin, ja sen vaikutukset ihmisten arkeen ovat moninaiset. Taiteella voidaan tukea paitsi viihtyisyyttä, myös alueen tai rakennuksen omaleimaisuutta ja karaktääriä. Taideteoksella voi olla myös funktionaalinen rooli osana rakennusta tai laajempaa miljöötä ja se voi tuoda ihmisiä yhteen. Näiden lisäksi rakennetun ympäristön taidetta voi tarkastella myös taloudellisten hyötyjen näkökulmasta.Mutta miten taidehanke tulee huomioida osana rakennushanketta?

Näistä aiheista keskustellaan Taide rakentamisessa -webinaarissa, jonka Rakennustietokonserni järjestää yhteistyössä Taiteen edistämiskeskus Taike:n, Suomen Arkkitehtiliitto SAFA:n ja Rakennusteollisuus RT:n kanssa. Aamupäivän webinaarin keskiössä on siis taiteen mahdollisuuksien, merkityksien ja vaikutusten avaaminen osana rakennettua ympäristöä sekä toimivien käytäntöjen esittely aiheeseen liittyen.

Tilaisuus jakautuu kahteen osaan. Ensimmäisessä osassa käsitellään taiteen käytön mahdollisuuksia, vaikutuksia ja edistämisen keinoja rakennetussa ympäristössä. Toisessa osassa tarkastellaan taidetta rakennushankkeessa monipuolisesti eri näkökulmin. Kaiken kaikkiaan tilaisuuden tavoitteena on tarjota tiiviissä paketissa monipuolisesti tietoa, jotta taiteen integroiminen rakennushankkeisiin sujuvoituisi. Tietojen ja kokemusten jakaminen on tarpeen, jotta keskeiset toimijat sekä taidekentällä että kiinteistö- ja rakennusalalla pystyisivät hyödyntämään taidetta rakennetun ympäristön rikastuttamisessa yhä laajemmin.

Ilmoittaudu 15.3.2022 mennessä tästä >>

Lisätietoja ja ohjelma >>