Uutiset | 20.6.2022

Betonille kehitetty vähähiilisyysluokitus

Betonille kehitetty vähähiilisyysluokitus

Suomen Betoniyhdistys on kehittänyt betonia koskevan BY-Vähähiilisyysluokituksen ja siihen liittyvän hiilipäästölaskurin

BY-Vähähiilisyysluokituksen avulla rakennuskohteessa käytettävän betonin hiilipäästölle voidaan asettaa enimmäisarvo. Tällöin tilaajat tai suunnittelijat voivat valita kohteessa käytettäville betoneille haluamansa hiilipäästötason viittaamatta tuotenimiin tai valmistajiin. ”Luokitus mahdollistaa siten betonirakenteiden hiilidioksidipäästöjen hallitun alentamisen osana normaalia rakentamisen prosessia”, kertoo betoniyhdistyksen toimitusjohtaja Mirva Vuori. Luokitustyö on tehty Betoniyhdistyksen kokoamassa työryhmässä, jossa on ollut laaja-alainen edustus alan eri toimijoita.

”Uusi betonin BY-vähähiilisyysluokitus on kansainvälisestikin tarkasteltuna uraauurtava ja edistyksellinen menettely, joka yksinkertaistaa vähähiilisten betonien käyttöönottoa merkittävästi”, kertoo luokituksen valmisteluun merkittävällä panoksella osallistunut professori Jouni Punkki Aalto-yliopistosta.

BY-Vähähiilisyysluokitukseen liittyvän verifioidun vähähiilisyyslaskurin avulla betonin valmistajat voivat osoittaa valmisbetonin tai elementeissä käytettävien betoneiden päästöarvon ja -luokan. Laskuri tulostaa todistuksen käytettävän betonin hiilipäästöstä ja sen vähähiilisyysluokasta.

Vähähiilisten betonien valmistaminen edellyttää kolmannen osapuolen varmennusta. Tuotannon laadunvarmistuksen varmentaa Inspecta Sertifiointi Oy. ”Kolmannen osapuolen varmennuksen johdosta vähähiilistä betonia hankkiva voi luottaa siihen, että toimitetun betonin päästö on enintään valitun päästöluokan mukainen”, kertoo Inspecta Sertifiointi Oy:n tuoteryhmäjohtaja Katriina Tallbacka.

BY-Vähähiilisyysluokitus käsittää viisi eri vähähiilisyyden tasoa alkaen niin sanotusta REF-tasosta, joka edustaa kunkin betonityypin keskimääräistä päästötasoa Suomessa. Varsinaisia vähähiilisyysluokkia on neljä ulottuen 15 prosentin vähennysaskelin tasolle, joka on enää 40 prosenttia REF-tason päästöstä.

Luokitusta voidaan soveltaa alkuvaiheessa yhteensä 16:lle eri betonityypille. Näistä kuusi on tavanomaisia eri lujuusluokkien rakennebetoneita, neljä tavanomaiseen ulkokäyttöön tarkoitettuja lisähuokostettuja betoneita ja kuusi infrarakentamisessa käytettäviä pakkassuolakestäviä eli niin sanottuja P-lukubetoneita.

BY-Vähähiilisyysluokitus on kaikille toimijoille avoin ja maksuton järjestelmä. Lähinnä betoninvalmistajille tarkoitetun BY-Vähähiilisyyslaskurin käyttö perustuu sopimukseen Betoniyhdistyksen kanssa ja on maksullista laskurin käyttäjille. Betonin valmistaja voi tulostaa laskelmistaan raportteja omille asiakkailleen.
Lisätietoa BY-Vähähiilisyysluokituksesta ja liittymä vähähiilisyyslaskuriin ovat löydettävissä verkossa osoitteessa vähähiilinenbetoni.fi.

Lisätietoja:

Mirva Vuori
Suomen Betoniyhdistys ry
040 765 7672

Jouni Punkki
Aalto-yliopisto
040 577 8764

Katriina Tallbacka
Kiwa Oy
040 761 4542