OP Vallila

OP Vallilan toimitilojen arkkitehtuurikutsukilpailun voitti vuonna 2011 JKMM Arkkitehdit ehdotuksellaan ”Siivet”. Kilpailu sisälsi Vallilan korttelin Teollisuuskadun puoleisen julkisivun uudistamisen ja yhden korttelin rakennuksen korvaavan uudisrakennuksen. Kilpailuvoitto laajeni kattamaan lähes koko korttelin. Pääosa korttelista valmistui vuonna 2015.

Rakennushanke koostuu noin 58.000 m2 uudisrakennuskokonaisuudesta, noin 30.000 m2 peruskorjattavasta osasta ja niitä yhdistävästä sisäpihojen valokatosta. Hankkeessa on purettu Teollisuuskatu 1:ssä sijainneet vanhat toimistorakennukset ja rakennettu niiden tilalle uudisrakennus, jossa on neljä kellarikerrosta paikoituskäyttöön ja seitsemän maanpäällistä kerrosta toimistokäyttöön.

Arkkitehtuurikilpailun palkintolautakunta kiitti JKMM:n ehdotusta voimakkaasta arkkitehtonisesta karaktääristä. Uudisrakennus luo dynaamisen, toiminnallisesti hyvän ja vahvasti ajassa olevan uuden ilmeen korttelille ja korostaa OP:n näkyvyyttä Teollisuuskadun maisemassa.

Kaupunkikuvassa uudisrakennus täydentää rohkeasti ja itsenäisesti ympäristöään, mutta toisaalta sisätilojensa kautta ehdotus sitoutuu vahvasti jo olemassa olevaan korttelikokonaisuuteen. Särmikkään ratkaisun voima on sen omaperäisessä ja vahvassa arkkitehtoniassa, yksimielinen palkintolautakunta totesi vuonna 2011. Nyt, runsaat neljä vuotta myöhemmin ohikulkijat ja käyttäjät voivat todeta sanojen muuttuneen todeksi.

Uudisrakentaminen on yhdistetty taitavasti lähiympäristön vanhempaan rakennuskantaan, eikä se suuresta mittakaavastaan huolimatta riko kulttuurihistoriallisesti arvokkaan Puu-Vallilan luonnetta. Rakennuksen sisätilat muodostavat kokonaisuuden, jossa korostuvat kotimaisuus, suomalainen luonto ja moderni perinne. Monitilatoimiston sisältävä rakennus on nykyaikaisuudessaan maailman huippua.

Uudistus kokoaa kaupunkikorttelin vanhat ja uudet osat yhtenäiseksi kokonaisuudeksi, mutta korttelia ei ole kuitenkaan visuaalisesti yhtenäistetty. Vanhat ja uudet osat ovat arkkitehtuuriltaan erilaisia ja näin korttelin historiallinen kerrostuneisuus rikastuttaa kaupunkikuvaa. Vilkasliikenteiseen Teollisuuskatuun rajautuva kahdeksankerroksinen kortteli eheyttää leveää ja laajaa katutilaa. Toisaalta se toimii kaupunkitilassa rajana, jonka takana alkaa pienimittakaavainen Vallilan puutaloalue.

OP Ryhmän toimitalo, Vallila, Helsinki

  • Tilaaja: OP-Pohjola
  • Arkkitehti: JKMM Arkkitehdit Oy, pääsuunnittelija Asmo Jaaksi
  • Rakennesuunnittelu: Sweco Rakennetekniikka: Finnmap Consulting Oy, IS-Plan Oy
  • Rakennuttajakonsultti: Haahtela-rakennuttaminen Oy
  • Betonielementit: Ämmän Betoni Oy, Parma Oy

OP Vallila betoni-lehdessä

OP Vallila

Valmistumisvuosi: 2015

Arkkitehti: JKMM Arkkitehdit Oy

Rakennuttaja: OP-Pohjola

Elementtitoimittaja: Ämmän Betoni Oy, Parma Oy

Gebhardinaukio, Gebhardsplatsen, Teollisuuskatu, Helsinki, Suomi

< Takaisin hakuun