Aistipaviljonki 2009

Teknillisen korkeakoulun arkkitehtuurin laitoksellaykköskurssilaisten pakollisiin opintoihin kuuluu tutustuminen yleisimpiin rakennusmateriaaleihin. Kevätlukukausi 2009 aloitettiin taas
tuttuun tapaan rakennusopin peruskurssin betonijaksolla, johon osallistui noin 50
arkkitehti- ja maisema-arkkitehtiopiskelijaa.

Opetusmetodina on ”learning by doing”. Jokainen tutustuu betoniin sekoittamalla ja valamalla
sitä itse, tavoitteena yhdistää teoria ja kokemus oivallukseksi, millainen betoni on rakennusmateriaalina ja mitä siitä voi saada irti. Työ tehdään 4-5
hengen ryhmissä.

Betoniharjoitustyön aiheena on ollut jo pitkään noin 30 m2
kokoisen teräsbetonisen paviljongin suunnittelu.

Aistipavijlonki 2009 Betoni-lehdessä

Aistipaviljonki 2009

Valmistumisvuosi: 2009

Helsinki, Suomi

< Takaisin hakuun