Aistipaviljonki 2011

Aalto-yliopiston arkkitehtuurin laitoksen ensimmäisen vuoden opiskelijat tutustuvat rakennusopin perusteiden opinnoissaan yleisimpiin rakennusmateriaaleihin ja niille ominaisiin käyttötapoihin sekä rakenteisiin. Keväällä 2011 betoni tuli tutuksi Helsingin Vanhankaupunginlahdelle suunniteltujen aistipaviljonkien myötä.

Ykköskurssin noin 50 arkkitehti- ja maisema-arkkitehtiopiskelijaa muodostivat 4-5 hengen työryhmiä ja jalkautuivat maastoon. Paikalla koetut aistimukset pyrittiin sen jälkeen ilmaisemaan noin 30 m2 kokoisen betonisen paviljongin muodossa, mittakaavassa 1:10. Malli koottiin noin neliömetrin kokoiselle alustalle.

Töissä ilmenevät hyvin niin betonille luontainen raskaus kuin paikoin yllättävä keveyskin. Osa paviljongeista kaivautuu suorastaan maahaan, muutama suuri uloke taas leijuu painovoimaa uhaten kevyesti ilmassa.

Aistipavijonki 2011 Betoni-lehdessä

Aistipaviljonki 2011

Valmistumisvuosi: 2011

Helsinki, Suomi

< Takaisin hakuun