Aistipaviljonki 2013

Ensimmäisen vuosikurssin betonityö 2013 Aalto-yliopiston arkkitehtuurin laitoksella

Rakennusopin perusteet –kurssilla ensimmäisen vuoden opiskelijat tutustuvat yleisimpiin rakennusmateriaaleihin. Betonitehtävässä teräsbetonin rakenteelliset ominaisuudet tulevat tutuiksi, kun oppilaat ensin suunnittelevat paviljongin ja sen jälkeen valmistavat siitä pienoismallin mittakaavaan 1:10 betonista valamalla.

Arkkitehti- ja maisema-arkkitehtiopiskelijat muodostivat tänäkin vuonna 4–5 hengen työryhmiä ja jalkautuivat maastoon Helsingin Vanhankaupunginlahdelle, jossa heidän tuli löytää betonirakennelmalleen heitä erityisesti inspiroiva paikka. Noin 30 neliömetrin kokoisen
aistipaviljongin avulla pyrittiin vahvistamaan paikalle ominaista aistimusta tai luonnonelementtiä – esimerkiksi näkymää, ääntä, vettä tai kasvillisuutta.

Aistipaviljonki 2013 Betoni-lehdessä

Aistipaviljonki 2013

Valmistumisvuosi: 2013

Helsinki, Suomi

< Takaisin hakuun