Aistipaviljonki 2018

– Ensimmäisen vuosikurssin harjoitustyö Aalto-yliopiston arkkitehtuurin laitoksella keväällä 2018

Arkkitehtuurin laitoksen perusopintoihin kuuluu tutustuminen yleisimpiin rakennusmateriaaleihin erilaisten harjoitustöiden kautta. Rakennusopin peruskurssilla tutustuttiin betoniin ja sen rakenteellisiin ominaisuuksiin.

Kurssiin kuului harjoitustyö, joka oli ryhmätyönä tehtävä aistipaviljonki. Tehtävä oli
lyhyt ja intensiivinen, ja siihen osallistuivat sekä arkkitehtuurin että maisema-arkkitehtuurin
opiskelijat.

Harjoitustyönä tehtiin ulkonäyttelyalue Helsingin Vanhankaupunginlahdelle.

Aistipaviljonki 2018 Betoni-lehdessä

Aistipaviljonki 2018

Valmistumisvuosi: 2018

Viikki, Helsinki

< Takaisin hakuun