Asunto Oy Jyväskylän Kaarna

Jyväskyläläisellä asuinkerrostalon työmaalla kolmikerroksisen rakennuksen kantavat seinärakenteet toteutettiin valuharkoilla. Elani-Rakennus Oy aloitti vuoden 2020 elokuussa KVR-asuntokohteensa Asunto Oy Jyväskylän Kaarna. Yhtiön toimitusjohtaja Olli Aitto-ojakertoo tutustuneensa valuharkkoihin jo aiemmin urakoidessaan viime vuonna valuharkkorakenteisen rivitalon.

– Kokemukset tuosta ensimmäisestä kohteesta olivat kaikin puolin hyvät. Kun aloitimme Jyväskylän Kaarnan, betonielementtien toimitusajat olivat pitkät. Koska kyseessä on KVR-kohde, aikataulu oli meidän päätettävissämme. Halusimme saada valmista mahdollisimman pian, Aitto-oja kertoo.

– Rakennukseen laitettiin kuitenkin puuverhous, koska kyseessä on vanhaa puutaloalue ja näin rakennus sopii alueen tyyliin. Rakennusvalvonnan ennakko-ohjauksessakin painotettiin puuverhoilua alueen historian perusteella. Rakennukseen haluttiin kuitenkin palo- ja kosteusturvallinen kivirunko. Harkko mahdollistaa monenlaiset julkisivut, niin rappauksen, muuratun tiilen kuin puuverhoilunkin.

Moni rakentamisen ammattilainen mieltää harkot edelleen pelkästään perustustuotteiksi, vaikka niiden avulla päästään korkeisiinkin kantaviin rakenteisiin. Valuharkon erona tavanomaisiin betonirakenteisiin on lähinnä se, että työmaalla valuharkko toimii muottina, johon tuotantovaiheessa jätetyt onkalot täytetään ladonnan jälkeen valmisbetonilla.

– Suunnittelu on valuharkkokohteissa kaiken lähtökohta. Hyvin suunnitellussa kohteessa myös harkkojen limitykset on otettu etukäteen huomioon. Hukkaprosentti saadaan nollaan, kun käytetään järkevästi sekä koko- että osakiveä, sanoo aluepäällikkö Markus DysterLakka Rakennustuotteet Oy:stä.

Asunto Oy Jyväskylän Kaarna

  • Kerroskorkeus: 3,05 metriä
  • Kerrosten lukumäärä: 3
  • Asuntojen lukumäärä: 12
  • Huoneistojen väliset seinät ja hissikuilu: Lakan MH 200 -harkko
  • KVR-urakoitsija: Elani-Rakennus Oy
  • Työmaan aikataulu: elokuu 2020–kesäkuu 2021
  • Arkkitehtisuunnittelu: UKI-arkkitehdit Oy/ Pääsuunnittelija Kimmo Mansisto
  • Rakennesuunnittelu: Suunnittelu-Laukka Oy/Päärakennesuunnittelija Juho Tölli

Asunto Oy Jyväskylän Kaarna

Valmistumisvuosi: 2021

Arkkitehti: UKI-arkkitehdit

Tyyppäläntie 57, 40250 Jyväskylä

< Takaisin hakuun