CO₂ncrete Solution -hanke

Tutkii hiilidioksidin sitoutumista betoniin

Betonirakenteet ovat suuri ja unohdettu hiilinielu. EU:n Life-ohjelmaan kuuluva Kohti hiilineutraaleja kuntia ja maakuntia (CANEMURE) -hankkeella pyritään edistämään ilmastonmuutoksen hillinnän käytännön toimia Suomessa. Betoniteollisuus ry:n toteuttama osaprojekti CO₂ncrete Solution keskittyy hiilidioksidin sitoutumiseen betonirakenteisiin.

CO₂ncrete Solution -projektissa selvitetään:
• Kuinka paljon suomalainen betonirakennuskanta sitoo hiilidioksidia käyttövaiheessaan?
• Kuinka paljon hiilidioksidia voi sitoutua betonin kierrätyksen avulla?
• Millaisilla kierrätystavoilla voidaan maksimoida betoniin sitoutuvan hiilidioksidin määrä?

CO₂ncrete Solution -hanke tutkii hiilidioksidin sitoutumista betoniin Betoni-lehdessä

CO₂ncrete Solution -hanke

Valmistumisvuosi: 2019

00130 Helsinki

< Takaisin hakuun