Ekologisten betoniteknologiainnovaatioiden kehittäminen arktisella alueella

ARCTIC-ecocrete-hankkeen päätavoitteena on parantaa arktisen betonityön ekologisuutta ja kehittää innovatiivisia ratkaisuja talouskasvun vauhdittamiseksi pohjoisilla alueilla.

Arktisten ja subarktisten alueiden taloudellinen kasvu riippuu suuresti luonnonvarojen hyödyntämisestä. Perusedellytys näiden luonnonvarojen hyödyntämiselle on luonnollisesti infrastruktuurin kehittäminen: tieverkko, rautatiet, satamat ja energiajärjestelmät on rakennettava ekologisesti kestävällä tavalla. Siksi rakennusteollisuus on arktisten alueiden talouskasvun nopeuttamisessa ihan avainasemassa.

Teknisten tavoitteiden lisäksi hankkeen tarkoituksena on vahvistaa rajat ylittävää yhteistyötä, liikkuvuusmahdollisuuksia, pohjoisen alueen kilpailukyykyä, sekä innostaa myös naisia rakennusalalle.

Ekologisten betoniteknologiainnovaatioiden kehittäminen arktisella alueella Betoni-Lehdessä

Ekologisten betoniteknologiainnovaatioiden kehittäminen arktisella alueella

Valmistumisvuosi: 2019

90014 Oulu

< Takaisin hakuun