Eristerappausjärjestelmien vauriomekanismit ja kuntotutkimusmenetelmät

Eristerappausjärjestelmillä tarkoitetaan tuulettumattomia rapattuja julkisivujärjestelmiä, joissa rappausalustana toimii lämmöneriste. Eristerappausjärjestelmien vaurioitumisen ehkäisemisen kannalta on ensisijaisen tärkeää, että toteutuksessa ja suunnittelussa noudatetaan järjestelmätoimittajien ohjeita.

Eristerappausjärjestelmien vauriomekanismit ja kuntotutkimusmenetelmät Betoni-lehdessä

Eristerappausjärjestelmien vauriomekanismit ja kuntotutkimusmenetelmät

Valmistumisvuosi: 2018

Helsinki, Suomi

< Takaisin hakuun