Helsingin kaupungin toimenpiteet betonin päästöjen vähentämiseksi infrastruktuurirakentamisessa

Helsingin kaupunki on sitoutunut vähentämään betonin päästöjä infrastruktuurirakentamisessa, mutta myös rakennushankkeissa ja osana laajempaa rakentamisen kestävyyden edistämistä.

Kaupungin kasvun myötä rakennusalalla on entistä suurempi tarve löytää ekologisesti kestäviä ratkaisuja. Betonin päästöjen vähentäminen on yksi keskeinen toimenpide tällä saralla. Helsingin kaupunki on ottanut käyttöön vaatimuksen käyttää GWP-luokiteltuja betonimassoja infrastruktuurirakentamisessa, ja tätä vaatimusta tiukennetaan vuosittain.

Kestävien rakentamisratkaisujen toteuttaminen vaatii tiivistä yhteistyötä tilaajien, suunnittelijoiden, urakoitsijoiden ja materiaalitoimittajien kesken. Tämä yhteistyö on avainasemassa, kun pyritään löytämään tehokkaampia ja ympäristöystävällisempiä tapoja käyttää betonia infrastruktuurirakentamisessa ja samalla vähentää sen aiheuttamia päästöjä.

Helsingin kaupunki on tunnistanut, että betonin valmistusprosessi on merkittävä päästöjen lähde. Siksi kaupunki on asettanut GWP-vaatimuksen betonimassoille, mikä kannustaa materiaalitoimittajia kehittämään vähäpäästöisempiä vaihtoehtoja. Tässä vaiheessa yhteistyö suunnittelijoiden ja urakoitsijoiden kanssa on erittäin tärkeää, jotta uusia innovaatioita ja teknologioita voidaan hyödyntää rakentamisprojekteissa.

Ruskeasuon uusi varikko

 • Helsingin Ruskeasuolle rakennettavan uuden raitiovaunu- ja bussivarikon hanke käynnistyi vuonna 2021 kehitysvaiheella ja valmistuu keväällä 2024. Liikennöinti aloitetaan elokuussa. Noin 173 miljoonan euron, 13 km ratakiskoja ja 30 maalämpökaivoa sisältävän hankkeen rakennustyöt aloitettiin talvella 2021.
 • Maanrakennus: talvi 2021–alkukevät 2022 (valmis)
 • Perustukset ja runko eli betonirakenteet: kevät 2022–kevät 2023 (valmis)
 • Ratarakenteet: syksy 2022–syksy 2023
 • Sisävalmistus ja talotekniikka: syksy 2023–syksy 2023
 • Viimeistelyvaihe, testaukset ja tarkastukset: kesä 2023–alkuvuosi 2024
 • Tilaaja: Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy:n tytäryhtiö Ruskeasuon Varikkokiinteistö Oy.
 • Uudisrakennuksen kokonaislaajuus on noin 23 200 neliömetriä.
 • Arkkitehtisuunnittelu: Arkkitehtityöhuone APRT Oy
 • Rakenne-, LVIAS-, SPR- ja palosuunnittelu, tietomallikoordinointi: Sweco Finland Oy
 • Mittaustyöt: EXACT AIP-Mittaus Oy
 • Geosuunnittelija: Sipti Infra Oy
 • KVR-urakoitsija: Skanska Oy
 • Valmisbetonin toimitus: Lujabetoni Oy toimittaa hankkeen betonit, yhteensä noin 40 000 kuutiometriä, joista osa vähähiilibetonia.

Vähähiilibetonin lisäksi hankkeeseen tulee myös erityisbetoneita, kuten korkealujuuksisia kuitubetoneita.

Lue koko artikkeli ”Helsingin kaupungin toimenpiteet betonin päästöjen vähentämiseksi infrastruktuurirakentamisessa” Betoni-lehdessä:

3/2023

Helsingin kaupungin toimenpiteet betonin päästöjen vähentämiseksi infrastruktuurirakentamisessa

Valmistumisvuosi: 2023

Nauvontie 3, 00280 Helsinki

< Takaisin hakuun