Helsingin oikeustalo

Helsingin oikeustalo palkitaan vuoden 2004 betonirakenteena taitavasta arkkitehti- ja rakennesuunnittelusta, jossa laadukkaalla, elinkaarikestävällä betonin käytöllä ja erittäin osaavalla toteutuksella on aikaansaatu tyylikäs ja ilmeikäs kokonaisuus.

Alkon vanhan tehdasvaraston muodonmuutos kansainvälisesti korkeatasoiseksi arkkitehtoniseksi toteutukseksi on osoitus siitä, kuinka taitavalla suunnittelulla on säilytetty tehdaskiinteistön rakennustaiteelliset arvot ja vanhaa kunnioittaen on aikaansaatu uusi, visuaalisesti kaunis, moderni toimistotalo. Betonia on käytetty monipuolisesti elinkaareltaan kestävissä runkorakenteissa, jotka ovat sisätiloissa myös näkyvissä. Betonirakenteilla ja betonipinnoilla on merkittävä rooli rakennuksen sisätilojen arkkitehtuurissa ja tunnelman luojana. Betoni materiaalina luo harmonisen kontrastin muun sisustuksen kanssa.

Paikallavaletut betonipilarit, -palkit ja seinäpinnat rajaavat kiinnostavia tiloja. Erityisesti korostuvat kiinteistön tunnusmerkkinä jykevät, veistokselliset ja eläväpintaiset betoniset sienipilarit, joiden korkeudet vaihtelevat kerroksittain. Ylevät, valkoiset pilarit rytmittävät avo- ja käytävätiloja sekä luovat istuntosaleihin arvokkuutta ja jämäkkyyttä. Uusissa ja vanhoissa betonirakenteissa korostuvat toisaalta betonin karheus ja konstruktiivinen järeys sekä toisaalta betonin plastisuus ja monoliittisuus. Uudet rakenteet on sovitettu mielenkiintoisesti ja ammattimaisesti vanhoihin rakenteisiin. Osittain yläkerrosten matalasta kerroskorkeudesta johtuen talotekniikka on sijoitettu pystykuiluihin.

Teknisesti vaativat purku- ja tuentatyöt ovat edellyttäneet huolellista suunnittelua ja valmistelua. Kattoikkunan ja ilmanvaihtokonehuoneiden rakennekuormat on jaettu uusilla palkkirakenteilla vanhoille pilareille. Itsetiivistyvää betonia on käytetty mm. vanhojen pilareiden ahtaissa manttelointivaluissa ja samalla aikaansaatu laadukkaita betonipintoja. Rakennushankkeen laajuus on edellyttänyt kaikilta osapuolilta osaamista ja toimivaa logistiikkaa.

Helsingin oikeustalo sijaitsee Salmisaaressa, entisessä vuonna 1940 valmistuneessa ja vuonna 1956 laajennetussa, arkkitehti Väinö Vähäkallion suunnittelemassa Alkon vanhassa tehdasrakennuksessa. Asemakaavalla suojellussa kiinteistössä sijaitsevat nyt Helsingin käräjäoikeuden, kihlakunnan syyttäjäviraston ja oikeusaputoimiston toimitilat.

Oikeustalon tilojen sijoittaminen vanhaan syvärunkoiseen ja vaihtelevien kerroskorkeuksien varastorakennukseen on onnistunut hyvin ja tiloista on luotu viihtyisiä ja tekniikaltaan moderneja toimitiloja. Päivänvaloa rakennuksen sisäosiin on saatu leikkaamalla vanhan paikallavaletun rungon keskelle kaksi korkeaa valopihaa. Valokuilujen leikkausreunat on jätetty näkyviin betonipintoina. Lasikatteiset kuilut avaavat huikeat sisänäkymät myös sitä ympäröiville työ-, neuvottelu-, tauko- ja aulatilolle.

Vanhan varastorakennuksen punatiilijulkisivuihin tehdyt uudet ikkuna-aukotukset on sijoitettu niin vähäeleisesti ja luontevasti, että muutosta tuskin huomaa.

Kohde on hyvä esimerkki julkisesta rakentamisesta,  jossa betonin käytöllä on aikaansaatu kestävää ja laadukasta rakentamista. Toteutunut kohde on osoitus myös vanhan kiinteistön uusiokäytöstä kestävän kehityksen periaatteilla ja ammattitaitoisesta suunnittelusta ja ensiluokkaisesta toteutuksesta.

Salmisaarentalon kerrosala on yhteensä 78 000 m2, josta oikeustalon kerrosala on 24 000 m2 . Tilavuus yht. 175 000 m3.

Kiinteistö Oy Helsingin Salmisaarentalo

 • Rakennuttaja: Kapiteeli Oyj
 • Projektinjohto: Engel Oy -Hannu Kankainen, Lassi Ropponen
 • Projektinjohtourakoitsija: YIT Rakennus Oy
 • Arkkitehtuuri: Arkkitehtitoimisto Tuomo Siitonen Oy – Tuomo Siitonen, Mikko Lehto, Petteri Piha, Marko Salmela, Mika Lundberg, Päivi Holmström, Teo Tammivuori, Jaakko West, Terhi Mäkelä, Katariina Hakala
  – luonnosvaiheessa myös Kari Piela, Virve Kaartoluoma
 • Sisustus: Yrjö Wiherheimo, Paula Salonen
 • Rakenne: Ins. tsto Magnus Malmberg Oy – Jorma Puhto, Hannu Saarinen
 • LVI: Ins. tsto Quatrocon – Seppo Pursiainen
 • Sähkö: Ins. tsto Lausamo Oy – Leif Virtanen, Tarmo Jakobsson
 • Käyttäjän asiantuntija: Arkkitehtitoimisto Matti Lummaa

Helsingin oikeustalo betoni-lehdessä

Helsingin oikeustalo

Valmistumisvuosi: 2004

Arkkitehti: Arkkitehtitoimisto Tuomo Siitonen Oy

Rakennuttaja: Kapiteeli Oyj

Helsingin oikeustalo, Porkkalankatu, Helsinki, Suomi

< Takaisin hakuun