Hiljentymisen piha

Hiljentymisen piha on eri alojen ammattilaisten onnistuneen yhteistyön tulos. Projektin kaikki osapuolet; rakennuttaja, suunnittelijat, materiaalien toimittajat ja rakentajat ovat olleet sitoutuneita projektiin, jolla on ollut selkeä visio.

Pihalle valittujen materiaalien (erityisesti betoni, teräs ja valurauta) detaljisuunnittelu sekä materiaalien valmistaminen ja asentaminen ovat vaatineet todella korkealaatuista ammattitaitoa ja toimivaa yhteistyötä eri osapuolten kesken. Pihan toteutus on edellyttänyt paljon käsityötä ja ammattilaisten työnjälki on laadukasta. Materiaalit ovat kestäneet ankaria olosuhteita kovassa käytössä hyvin jo kolmen vuoden ajan.

Hiljentymisen piha on maisema-arkkitehdin, ympäristötaiteilijan, graafikon ja runoilijan yhteistyössä suunnittelema korttelipiha Helsingin Arabianrannassa, Vanhankaupunginlahden äärellä. 0,4 hehtaarin kokoista pihaa kehystävät kolmen maineikkaan arkkitehtitoimiston suunnittelemat asuinrakennukset.

Hiljentymisen piha on osa Arabianrannan yhteispihojen sarjaa. Näiden yhteispihojen toteuttamisperiaatteisiin kuului, että prosentti kaikista korttelin rakennusten rakennuskustannuksista sijoitettiin taiteeseen. Voittajakohteessa suunnittelijat halusivat tehdä pihasta itsestään kokonaistaideteoksen.

Suunnittelun tavoitteena on ollut kokonaisvaltainen veistoksellinen ulkotila, jossa teolliset materiaalit, kasvillisuus, valaistus, runous sekä graafinen suunnittelu nivoutuvat yhdeksi kokonaisuudeksi. Pihan detaljeihin on kiinnitetty erityishuomiota kantakaupungin korttelien ja Arabianrannan käsityöläisyyden perinnettä kunnioittaen.

Kapean pihatilan, suurten korkeuserojen ja runsaasti tilaa vaativan, pitkittäisen pelastustien haasteet on ratkaistu ansiokkaasti ottamalla pelastusreitti keskeiseksi osaksi sommitelmaa. Reitin varrella on kolme aukiomaista tilaa, yksi yläpihalla, yksi Berliininkujalla ja yksi alapihalla. Oleskeluun ja kokoontumiseen kutsuvat puutasot on sijoitettu aukioiden laidoille. Pihan leikki- ja oleskelutoiminnot on ryhmitelty päivän kierron mukaan siten, että kapealla pihalla on paikkoja niin leikille kuin rauhoittumisellekin sekä valossa että varjossa.

Pihan teema on hiljentyminen. Pihalle on haluttu luoda identiteetti, joka korostaa kotiin saapumista ja vahvistaa kiinnittymistä uuteen, ainutkertaiseen paikkaan. Valaistut taidemuurit ja runoilija Olli Sinivaaran pihan teemaan kirjoittamat tekstit toivottavat ihmiset tervetulleiksi koteihinsa. Meren äärellä olemisen tuntua on korostettu kasvi- ja pintamateriaaleilla. Veden liike on inspiroinut betoni- ja teräsmateriaalien muotoilussa ja pintakäsittelyssä.

Pihan kasvillisuudeksi on valittu luonteeltaan merenrantaan sopivia kasvilajeja. Piha avautuu kaakkoon ja on tuulinen, ajoittain jopa paahteinen. Toisaalta rakennusten seinustoilla on paikkoja, jotka ovat aina varjossa. Korkeimmat pensaat on sijoitettu asuntojen seinustoille antamaan yksityisyyttä. Pääpensaslajeina on matalien pajujen, tyrnien, heisiangervojen ja vuohenkuusamien eri lajikkeita. Eri heinälajeja on käytetty paljon mm. nurmilauhaa, koristekastikkaa, isosiniheinää ja rantavehnää. Perennoja ja sipulikasveja on sisäänkäyntien kulkureittien laidoilla ja oleskelupaikkojen yhteydessä.

Hiljentymisen piha, Yhteispiha 13, Helsinki

Suunnittelijat:

 • Pihasuunnittelu/pihan pääsuunnittelija: LOCI maisema-arkkitehdit Oy /1.10. 2013 alkaen Maisema-arkkitehtitoimisto Maanlumo Oy, Teresa Rönkä
 • Rakennesuunnittelu: Insinööritoimisto Jonecon Oy, Jani Lipsanen
 • Rakennesuunnittelu (muurien teräsverhoukset): Sweco Rakennetekniikka (ent. Finnmap Consulting Oy), Pekka Helakorpi
 • Betonimuurien elementtisuunnittelu: Insinööritoimisto Savcon Oy, Taito Pettinen
 • LV-suunnittelu: Sweco Asiantuntijapalvelut Oy, Seppo Santapukki
 • Sähkösuunnittelu: Elbox Oy, Ari Arvola
 • Taideaiheiden ideointi ja graafinen suunnittelu: Suunnittelutoimisto Both, ympäristötaiteilija Eeva-Kaisa ja graafikko Timo Berry
 • Taidemuurien runot: Olli Sinivaara, runoilija
 • Berliininkujan asfalttimaalausten suunnittelu: Suunnittelutoimisto PART, taiteilija Johanna Hyrkäs
 • Rakennuttaminen ja valvonta: Arabian Palvelu Oy, Kari Halinen, 2015 jälkeen Jouni Lehikoinen
 • Rakennuttajakonsultti: Ramboll CM Oy, projektinjohtaja Raimo Rinne

Rakennusten arkkitehdit:

 • JKMM arkkitehdit Oy: As Oy:t Helsingin Lontoonpiha ja Berliininpiha, valmistunut 2015
 • Rakennuttaja: Helsingin Seurakuntayhtymä
 • ARK-House Arkkitehdit Oy / Heka Arabianranta Berliininkuja ja As Oy Toukoniitty, valmistunut 2012
 • Rakennuttaja: Helsingin asuntotuotantotoimisto ATT
 • Arkkitehtitoimisto Brunow & Maunula: HOAS Berliininkatu, valmistunut 2010
 • Rakennuttaja: Helsingin opiskelija-asuntosäätiö HOAS

Rakentajat ja tuotteet:

 • Viherrakennustyöt: Suomen Projektiohjelma (ent. Viher-Apu Oy), vastaavana Pertti Vihantavaara
 • Paikallavalettujen isojen betonilaattojen valut: Fixstone Oy, vastaavina Kari Österberg (yläpiha), Ossi Räsänen ja Timo Tamminen (alapiha)
 • Betonimuurielementtien tehdasvalmistus: Sora ja Betoni V Suutarinen Ky. Rudus Oy:n Carino – valettava betoni
 • Muurien teräsosien valmistaminen: Tibnor Oy (ent. Ruukki Oy)
 • Astinkivien valutyö: Halikon Rautavalu Oy
 • Muurien ja astinkivien teräsosien pintakäsittelyt ja asennus: FeSign Oy, vastaavana mestarina seppämestari Jouko Nieminen
 • Sähköurakoitsija: Kodin Sähkö Oy, Olli Vähämäki
 • Betoniportaat ovat alapihalla paikalla valettuja, yläpihalla Rudus Oy:n porraskivet Askel
 • Suuret suorakaiteen muotoiset sileät betonilaatat (lankut) polkuna: betonilaatta 1200 x 300 x 100 mm, Betonilaatta Oy
 • Rakennusten seinustoilla olevat sivukäytävien kiveykset: musta hiekkapuhallettu betonikivi, 418 x 320 x 80 mm, Rudus Oy
 • Sisäänkäynneille johtavat käytävät: sileä betonikiveys, roomalainen kiveys, useita kivikokoja, Rudus Oy

Hiljentymisen piha betoni-lehdessä:

1/2017

3/2016

Hiljentymisen piha

Valmistumisvuosi: 2016

Arkkitehti: Maisema-arkkitehtitoimisto Maanlumo / Teresa Rönkä

Rakennuttaja: Arabian Palvelu Oy

Berliininkuja 4, 00550 Helsinki, Suomi

< Takaisin hakuun