Julkisivun metamorfoosi: rakennuksen muuttuvan hahmon arvo

Tino Toivosen syksyllä 2019 valmistunut diplomityö Julkisivun metamorfoosi: rakennuksen muuttuvan hahmon arvo käsittelee rakennuksen hahmon ajalliseen muutokseen liittyviä käsityksiä arvottamisen näkökulmasta.

Diplomityö rakentuu estetiikan perusteista, tulevaisuusorientoitumisesta julkisivusuunnitteluun liittyen, tapaustarkasteluista sekä asiantuntijahaastatteluista. Työn pääohjaajana toimi yliopistonlehtori Anu Soikkeli. Diplomityötä on tukenut Julkisivuyhdistys ry ja Kunnallisalan kehittämissäätiö.

Tutustu artikkeliin ”Miksi rakennuksen ikääntyvä hahmo jakaa mielipiteitä?” Betoni-lehdessä:

1/2020

Julkisivun metamorfoosi: rakennuksen muuttuvan hahmon arvo

Valmistumisvuosi: 2019

90014 Oulun yliopisto

< Takaisin hakuun