Karhulan moottoritien tukimuurit

Karhulan moottoritien tukimuurien korjaus palkitaan Vuoden Betonirakenne 2003 kilpailussa kunniamaininnalla. Betonin käytön innovaationa on itsetiivistyvän betoni käyttö vaativassa kohteessa. Tukimuurien korjaushanke on osoitus ammattitaitoisesta suunnittelusta, rakennuttamisesta ja toteutuksesta sekä niiden ohjauksesta ja valvonnasta, joilla betonirakenteille ja -pinnoille asetetut korkeat laatuvaatimukset on nähtävissä lopputuloksessa. Työtekniikan ja materiaalien huolellisen ennakkosuunnittelun ja testauksen avulla on betonipinnoista saatu erittäin laadukkaita, joissa pienetkin yksityiskohdat näkyvät. Tuloksen mahdollisti itsetiivistyvän betonin käyttö.

Karhulan tukimuurit ovat valmistuneet valtatie 7 varrelle vuonna 1970. Korjauksessa yhdistettiin Kotkan kaupungin toive elävöittää ”Karhulan kanjoni” ja toisaalta säilyttää vanhan tukimuurin pintakuviointi ja struktuuri. Pohjoisen tukimuurin pituus on 360 m ja eteläisen 465 m sekä korkeus 0,5 – 4 m, kanjonin kokonaisleveys on 27,2 metriä. Muurit ovat paikallavalettuja teräsbetonirakenteita. Korjauksen yhteydessä noin 500 mm paksun tukimuurirakenteen vanhaa pintarakennetta on poistettu noin 170 mm. Korjaustoimenpiteiden jälkeen tukimuurin kuorivalu on tehty itsetiivistyvällä betonilla painevaluna alakautta. Reunapalkkit ja tukimuurien suuntaiset kaiteet on myös uusittu.

Toteutunut kohde on osoitus hankkeesta, jossa laadunvarmistus on ollut mukana korjaussuunnitelmasta työnsuoritukseen. Vanhan ja uuden rakenteen yhteistoiminta on varmistettu alan asiantuntijoiden yhteistyönä mm. ennakkokokein ja koevaluin.

Itsetiivistyvän betonin käyttö antaa toiveita vaativien betonipintojen paremman laadun suhteen, mutta edellyttää materiaalin ja työn suorittajalta osaamista. Itsetiivistyvä betonin käyttö edellyttää myös vahvojen ja tiiviiden muottien käyttöä. Materiaalin pieni kutistuma soveltuu hyvin sekä uudis- että korjausvaluihin ja se kovettuu nopeammin kuin normaali betoni.

Karhulan moottoritien tukimuurit

Valmistumisvuosi: 2003

Rakennuttaja: Tiehallinto - Kaakkois-Suomen tiepiiri

Karhulan Ylikulkukäytävä, 48600 Kotka, Suomi

< Takaisin hakuun