Käytännön kokemuksia eristerappausten toimivuudesta

Julkisivujen eristerappausjärjestelmiä on käytetty Suomessa jo 80-luvulta lähtien. Hyvin suunniteltu ja huolellisesti toteutettu eristerappausjärjestelmä on toimiva ja turvallinen valinta. Tästä on näyttönä jo reilusti yli 1.000.000 rapattua julkisivuneliötä!

Viime aikoina on julkisuudessa ollut keskustelua eristerapattujen julkisivujen mahdollisista ongelmista ja järjestelmien soveltuvuudesta Suomen sääolosuhteisiin. Eristerapattujen julkisivurakenteiden pitkäaikaiskestävyys ilmaston muuttuessa ja erityisesti kosteusrasituksen lisääntyessä on kyseenalaistettu. Mm. uusi RIL:n julkaisu RIL 250-2020 ottaa melko negatiivisen kannan eristerapattuihin julkisivuihin. RIL 250:n johtopäätökset on tehty hyvin suppean otannan pohjalta opinnäytetyöstä, jossa pyrittiinkin löytämään korjattavia eristerappauskohteita. Sopivia kohteita oli vaikea löytää. Lisäksi keskusteluun nostetaan usein Ruotsissa vuosituhannen alussa esiintyneet laajat ongelmat koskien EPS:n päälle eristerapattuja puurunkoisia julkisivuja. Painotettakoon jälleen kerran, että Suomessa ko. rakennetta ei ole koskaan käytetty!

Tutustu artikkeliin ”Käytännön kokemuksia eristerappausten toimivuudesta” Betoni-lehdessä:
2/2021

Käytännön kokemuksia eristerappausten toimivuudesta

Valmistumisvuosi: 2021

Helsinki, Suomi

< Takaisin hakuun