Kestävät betonilattiat koulurakennuksissa

Erityyppisissä opiskelurakentamisen kohteissa, kuten koulut, opistot ja kampukset, on viime vuosina yleistynyt betonilattian käyttö valmiina kulutuspintana ilman erillistä päällystämistä tai pinnoittamista. Betoni ei kuitenkaan sellaisenaan ole välttämättä paras ratkaisu, vaan pinta tulee käsitellä ja suojata tai käyttää erillistä sementtipohjaista pintausratkaisua.

Miksi betonilattia?

Tässä artikkelissa kerrotaan esimerkkien avulla erilaisista vaihtoehdoista lattiapinnaksi sekä lattian suojaamisesta ja huollosta, joilla saavutetaan terveellinen, pitkäikäinen lopputulos.

Betonilattioiden käyttäminen on lisääntynyt koulurakentamisessa useista eri syistä. Ensinnäkin koulujen yleiset tilat – aulat, käytävät, ruokalat – ovat suuren kulutusrasituksen alaisia. Huomioitavaa on, että esimerkiksi Saksassa jo 100 ihmisen päivittäisen liikkumisen lattialla katsotaan vastaavan keskiraskaan teollisuuden lattialle aiheuttamaa kulutusrasitusta ja yli 1000 ihmisen liikkumista verrataan raskaaseen teollisuuteen.

Betoni on erittäin hyvin kulutusrasitusta kestävä materiaali, lisäksi tarvittaessa eri tekniikoin pintaa lujittaen. Hyvä kulutuskestävyys myös vähentää tarvetta pintamateriaalien uusimiseen tai vaihtamiseen.

Betonilattia on sisäilman kannalta turvallinen ratkaisu. Betonista ei haihdu juuri lainkaan orgaanisia yhdisteitä sisäilmaan ja se on teräksen ja lasin ohella yksi vähiten yhdisteitä sisältävä tai haihduttava rakennusmateriaali. Sisäilman laadun kannalta tilannetta lisäksi parantaa betonipinnan käsittely M1-sisäilmaluokan tuotteilla niin, ettei se pölyä eikä betoniin myöskään tunkeudu haitallisia materiaaleja.

Ulkonäön kannalta betonilattia on arkkitehtoninen ratkaisu. Betonilattian ulkonäköön voidaan vaikuttaa lukuisin eri menetelmin, joita esitellään jäljempänä erilaisten koulukohteiden betonilattioiden kuvauksissa.

Tutustu artikkeliin ”Kestävät betonilattiat koulurakennuksissa” Betoni-lehdessä:

1/2023

Kestävät betonilattiat koulurakennuksissa

Valmistumisvuosi: 2022

Helsinki, Suomi

< Takaisin hakuun