Korkealujuusbetonin pakkasenkestävyys alhaisilla ilmamäärillä

Kiinnostus korkealujuusbetonia kohtaan on noussut viime vuosina. Korkea rakentaminen ja pitkät käyttöiät asettavat betonin säilyvyydelle uusia haasteita myös pakkasenkestävyyden osalta. Korkealujuusbetonin v/s-suhde on alhainen puristuslujuuden vuoksi. Tulosten perusteella nykyiset pakkasenkestävyyden vaatimukset v/s-suhteen ja ilmamäärän osalta vaikuttavat edelleen toimivilta. F-luku toimii hyvin mitoitusmenetelmänä, mutta sen toimivuutta pitää hienosäätää alhaisimmilla v/s-suhteilla ja pienillä ilmamäärillä.

Tiedot työstä, tekijästä, valvoja:
Työn nimi: Frost resistance of high strength concrete with low air contents
Tekijä: Toni Makkonen
Koulutusohjelma: Building Technology, Aalto-yliopiston Insinööritieteiden korkeakoulu
Valvoja: Professori (PoP) Jouni Punkki
Ohjaaja: TkT. Fahim Al-Neshawy
Lisätietoa työstä: https://aaltodoc.aalto.fi

Lue lisää artikkelista ”Korkealujuusbetonin pakkasenkestävyys alhaisilla ilmamäärillä” Betoni-lehdessä:
4/2019

Korkealujuusbetonin pakkasenkestävyys alhaisilla ilmamäärillä

Valmistumisvuosi: 2019

Konetekniikka 1, Otakaari 4, 02150 Espoo

< Takaisin hakuun