Leimuniitty

Tapiolan keskustan uusi kehittyminen käynnistyi 2000-luvun alussa, kun saatiin päätös metron rakentamisesta sekä bussiterminaalin ja keskuspysäköinnin sijoittamisesta maanalaisiin tiloihin. Kaupungin tavoitteena oli toteuttaa viihtyisät jalankulkuyhteydet ja korkeatasoiset palvelut kasvavalle asukasmäärälle. Kokonaisuuteen kuului Leimuniityn ja liikenneympyrän palauttaminen alkuperäisen luonteisiksi. Taustalla oli Tapiolan tulevaisuus -työryhmän kirjaamat historiallisten piirteiden säilyttämistavoitteet, jotka kohdistuvat erityisesti Leimuniityn länsiosaan. ”Uutta tulee voida rakentaa, mutta se ei saa vähentää vanhan ympäristön arvokkuutta vaan sen tulee lisätä sitä. Tapiolan kansallismaisemaa voidaan täydentää”.

Leimuniityn puisto valmistui 2016. Asukkaat ovat ottaneet sen omakseen ja puiston käyttöaste on moninkertaistunut.

 • Puiston pääsuunnittelu: Maisema-arkkitehdit Byman & Ruokonen Oy
 • Arkkitehtisuunnittelu: Arkkitehtitoimisto Karin Krokfors Oy
 • Hulevesi- ja tulvajärjestelmien suunnittelu: Ramboll Finland Oy
 • Rakenne-, geo- ja kunnallistekninen suunnittelu: Ramboll Finland Oy
 • Betonirakenteiden asiantuntija: Betonipallas Oy
 • Valaistussuunnittelu: Arkkitehtitoimisto Marjut Kauppinen
 • Sähkösuunnittelu: Ramboll Finland Oy
 • Perennojen kasviasiantuntija: MTT Kasvintuotannon tutkimusyksikkö
 • Kiipeilyveistos: Pertti Kukkonen
 • Liikenneympyrän suunnittelu: Sito Oy
 • Pääurakoitsija: Graniittirakennus Kallio Oy

Leimuniitty betoni-lehdessä

Leimuniitty

Valmistumisvuosi: 2016

Arkkitehti: Arkkitehtitoimisto Karin Krokfors Oy, Maisema-arkkitehdit Byman & Ruokonen Oy

Leimuniitty, Otsolahdentie, Espoo, Suomi

< Takaisin hakuun