Loikka-hanke: Vähähiilisten betonien säilyvyysominaisuudet

LOIKKA-hankkeeseen kuuluvassa diplomityössä keskityttiin tutkimaan kiihdyttiminen vaikutuksia betonin alkulujuuden kehitykseen. Portland-klinkkerin korvaaminen masuunikuonalla hidastaa vääjäämättä lujuudenkehitystä. Hitaampi lujuudenkehitys tuo haasteita vähähiilisten betonien käytölle sekä työmaalla että elementtiteollisuudessa. Loppulujuuteen sen sijaan masuunikuonalla on yleensä positiivinen vaikutus.

Tutustu artikkeliin Betoni-lehdessä:

4/2022

Loikka-hanke: Vähähiilisten betonien säilyvyysominaisuudet

Valmistumisvuosi: 2022

Aalto-yliopisto, Otakaari 1B, 00076 AALTO

< Takaisin hakuun