Ontelolaataston täyttövalun vaikutus tilojen väliseen ääneneristävyyteen

Ontelolaataston täyttövalua käytetään tilojen välisen ilmaääneneristävyyden parantamiseksi, kun ontelolaattavälipohja on tilojen välillä jatkuva. Tuoreessa tutkimuksessa tarkasteltiin täyttövalun vaikutusta liitoksen toimintaan ja tilojen väliseen ääneneristävyyteen hyödyntäen sekä kenttämittauksia, että numeerisia laskentamenetelmiä.

Tutustu artikkeliin ”Ontelolaataston täyttövalun vaikutus tilojen väliseen ääneneristävyyteen” Betoni-lehdessä:
1/2022

Ontelolaataston täyttövalun vaikutus tilojen väliseen ääneneristävyyteen

Valmistumisvuosi: 2022

Helsinki, Suomi

< Takaisin hakuun