Pysäköintilaitosten lattioiden pintakorjausmateriaalit ja menetelmät

Pysäköintilaitosten lattioiden pintakorjausmateriaalit ja menetelmät

Pysäköintilaitosten rakenteet ja lattiapinnat altistuvat useille ulkoisille rasitustekijöille kuten pakkasrasituksen mahdollistavalle vedelle, jääsulatusaineiden sisältämille klorideille, jotka betoniin tunkeutuessaan voivat aiheuttaa raudoitteiden korroosiota. Merkittävin pysäköintilaitosten lattioita vaurioittava tekijä on ajoneuvoliikenteestä aiheutuva mekaaninen kulutus, josta Suomessa erityisen raskasta tekee talviaikainen nastarenkaiden käyttö. Pysäköintilaitosten lattioiden pintarakenteen tehtävä on toimia suojana sen alapuoliselle kantavalle rakenteelle näitä ulkoisia rasitustekijöitä vastaan.

Pysäköintilaitosten lattioiden pintakorjausmateriaalit ja menetelmät -diplomityö on tehty Tampereen yliopiston opinnäytetyönä ja työn rahoittajana toimi Sweco Rakennetekniikka Oy yhdessä Suomen Betonilattiayhdistys BLY ry:n kanssa. Työn ohjaajina toimivat Kimmo Fabrin Sweco Rakennetekniikka Oy:stä ja Martti Matsinen Suomen Betonilattiayhdistys ry:stä. Työn tarkastajana Tampereen yliopistolta toimi professori Matti Pentti, joka oli mukana myös työn ohjausryhmässä.

Tutustu artikkeliin Betoni-lehdessä:
01/2020

Pysäköintilaitosten lattioiden pintakorjausmateriaalit ja menetelmät

Valmistumisvuosi: 2019

Kalevantie 5 33014 Tampereen yliopisto

< Takaisin hakuun