Suomalaisen betonin hiilijalanjälki

Pyrittäessä kohti vähähiilistä yhteiskuntaa tarvitaan luotettavia päästölaskelmia ja elinkaariarviointia. Vahanen Environment Oy on toteuttanut suomalaisen valmisbetonin ja betonivalmisosien elinkaariarvioinnin ja laskenut tuotteille hiilijalanjäljen.

Suomen hallituksen tavoitteena on, että Suomi on hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä. Rakentamisen osuus ilmastotalkoissa on merkittävä, sillä rakentaminen ja erityisesti rakennusten käyttö tuottavat noin kolmanneksen Suomen kasvihuonekaasupäästöistä. Luotettavien päästölaskelmien tarve kasvaa rakennusalallakin pyrittäessä kohti vähähiilistä yhteiskuntaa. Epävarmuutta päästölaskelmiin on aiheuttanut suuri vaihtelu lähtötietojen laadussa ja tarkkuudessa. Tällä hankkeella on pyritty parantamaan tilannetta betonituotteiden osalta ja saamaan ne ajan tasalle ja todenmukaisiksi, käyttäen kattavaa näitä elinkaariarvioita varten kerättyä tietoa suomalaisen betoniteollisuuden tuotteista ja valmistuksesta.

Nyt laadittuun arviointiin koottiin mukaan yleisimmin käytetyt betonituotteet, mutta jatkossa elinkaarilaskelmia laaditaan myös uusille tuoteryhmille.

Lue lisää Betoni-lehdessä julkaistussa artikkelissa
1/2021

Suomalaisen betonin hiilijalanjälki

Valmistumisvuosi: 2020

Linnoitustie 5, 02600 Espoo

< Takaisin hakuun